Posts Tagged With: Piccole Isole

S’atraca el final de campanya!

Hem arribat a 10 de maig, i estem arribant al final de la campanya d’enguany que estem duent a terme a l’illa de l’Aire per seguir estudiant la migració dels passeriformes durant al migració prenupcial a través de la Mediterrània, projecte anomenat Piccole Isole, i que també pretén estudiar la importància de les petites illes mediterrànies per la supervivència d’aquests migrants. Com es pot apreciar en la següent gràfica, i com hem anat comentant al llarg de tota la campanya, enguany està essent el “pitjor” any en quant a número de captures, relacionades amb la mitjana històrica del projecte.

Si miram els resultats d’algunes espècies de les considerades abundants veim que la baixada del nombre de captures és molt generalitzat, tant en espècies transaharianes, principal objectiu d’aquest projecte, com en les espècies presaharianes, potser menys pronunciada la baixada en aquestes darreres. Veim a continuació les gràfiques d’algunes espècies “similars”, una trans i l’altra presahariana per observar-ho millor. Tenim molt poques excepcions, potser el busqueret de garriga Curruca cantillans, iberiae i subalpina (antiga Sylvia cantillans, en totes les seves versions actuals representades conjuntament per fer-ho comparable) i el puput Upupa epops, espècies majoritàriament migrant presahariana, han augmentat el nombre d’anellaments en relació a la mitjana històrica.

Gràfiques de Phylloscopus collybita vs Phylloscopus trochilus

Gràfiques de Erithacus rubecula vs Phoenicurus phoenicurus

Gràfica de Sylvia atricapilla vs Sylvia communis

Gràfica de Sylvia cantillans vs Upupa epops

Alguns apunts interessants a comentar d’aquest resultats són:

  • A falta de cinc dies per acabar la feina, pensam que aquesta baixada es pot deure a diverses raons: una mala temporada de cria el 2020, sembla que no ho va ser en general, un hivern molt dolent a l’Àfrica, tant al nord del Sahara com al sud, dada no confirmada, o una climatologia adversa per migrar per l’àrea occidental de la Mediterrània, desplaçant aquests fluxes migratoris cap a la zona central d’aquest mar.
  • Haurem de veure, per confirmar aquesta hipòtesi, quins resultats han tingut les illes italianes participants al projecte. Pel que fa a l’estació d’Aiguamolls de l’Empordà a Girona, i illa Grossa a Múrcia, tampoc han tingut uns resultats molt per damunt de la mitjana que ens puguin fer pensar que aquests fluxes migratoris s’hagin desplaçat cap a occident. En aquest enllaç es poden consultar els resultats d’aquestes dues estacions, i també els de l’Aire: https://apps.ornitologia.org/anella/migra
  • El 2021 és l’any amb menys captures de tots els representats a la taula final (1999, 2000, 2005, 2009 i 2012 a 2021). Hem afegit els resultats d’un parell d’anys més per apreciar millor les comparatives (prest tindrem tots els anys disponibles!). Hi ha alguns anys en que les captures s’spropen molt als resultats d’enguany, però en aquests casos tenim explicacions clares. Per exemple, a l’any 2000, amb resultats a dia 10 de maig similars als d’enguany, es veu molt clarament que la baixada de les captures es deu a la presència d’un nombre molt baix d’exemplars d’espècies presarianes, cosa que també passa els anys 2005 i 2009. En canvi el 2015, la baixada de captures d’espècies transaharianes es veu compensada per l’augment de les presaharianes.
  • Pel que fa a la principal espècies resident, el passerell Linaria cannabina (ant. Carduelis cannabina), tot i que potser hi ha hagut una petita baixada, no podem fer cas als nombres de la taula. S’ha de tenir en compte que tots els exemplars anellats durant els dies de març no estan representats a la taula, reduint molt el nombre total de captures, fet que no passa amb les espècies migrants que, en general, arriben un dia i parteixen el mateix dia. Potser si podríem comentar la baixada d’anellaments de polls d’enguany durant aquests darrers dies.

Res més de moment, us deixam la taula comparativa de resultats a dia 10 de maig dels anys esmentats anteriorment:

Categories: Novetats | Etiquetes: , | Deixa un comentari

En caiguda lliure!

Arribats a 25 d’abril, cada cop qued menys per acabar la campanya, ja podem dir que esteim en caiguda lliure pel que fa a nombre de captures. Ara ja si, es pot dia que de moment el 2021 és el pitjor any dels darrers 10. Queden 20 dies de feina, i esperam, especialment a partir de demà, 27 d’abril, que hi hagi un canvi radical, coincidint amb el canvi de temps que s’espera, tant aquí com al nord d’Àfrica.

Fins dia 25 d’abril, l’any 2016 era, amb diferència, el pitjor any pels migrants, sempre analitzant les dades referents al període 1 d’abril- 25 d’abril. El anellaments anteriors, del mes de març no entren en aquestes taules, per dures raons: per una banda no tots els anys tenim dades d’aquest mes, i segona, les captures de presaharians són més oscil·lants tractant-se del final del seu període de migració.

Com es pot observar a la taula, gairebé totes les espècies considerades abundants mostren uns nombres per davall de la mitjana, en alguns casos molt per davall. Només, com hem comentat en entrades anteriors, el busqueret de garriga Sylvia cantillans (en totes les seves “versions”, i amb el nom científic actualitzat: Curruca iberiae, Curruca subalpina i Curruca cantillans) te uns nombres superiors de captures que els darrers 10 anys.

Com sempre passa a l’illa, quan hi ha poques captures, els anelladors s’han d’entretenir amb alttes coses, fer excursions, per exemple. En una d’aquestes la sorpresa va ser la troballa d’un “calamar gegant” mort a les roques, d’uns 20 kg. Estava fresc, però menjat parcialment, suposadament aquella mateixa nit per les morenes Muraena helena que habiten per l’illa de l’Aire, com es pot apreciar a les fotos que ens han fet arribar. Idò, res més de moment, esperam poder donar unes xifres de captures més elevades a la següent pentada.

Categories: Novetats | Etiquetes: , | Deixa un comentari

Resultats a 20 d’abril

Arribam a la meitad de la campanya, més o menys, i feim balanç dels resultats a 20 d’abril, com sempre comptant des de l’1 del mateix mes per tenir unes dades amb el mateix esforç de captura, i per tant tenir comparables. Com sabeu, aquesta campanya està destinada, principalment, a estudiar els migrants transaharians, les dates triades per dur a terme aquesta campanya són les bones per aquestes espècies. Per aquesta raó, no mostram els resultats de les espècies presaharianes, donat que el biaix podria ser molt gran, tenint en compte que entre finals de març i principis d’abril poden passar molt migrants presaharians, i per uns pocs dies podrien no sortir a les gràfiques comparatives “falsejant” els resultats. Podeu consultar totes les espècies en aquest enllaç https://apps.ornitologia.org/anella/migra/AIRE/charts

Mirant, tant els resultats totals com per espècies, veim que aquest any, de moment, està essent un dels més fluixos dels darrers 10. Només el busqueret de garriga, comptant les tres espècies en que s’ha convertit, dona uns nombres per damunt de la mitjana (també passa el mateix a Isla Grossa, a Múrcia, on aquesta espècie està molt per damunt dels nombres habituals) https://apps.ornitologia.org/anella/migra/ISGR/charts

Dues espècies noves s’han capturat aquesta pentada un tudó Columba palumbus i un tord de prat Acrocephalus arundinaceus, i dues més que només s’havien anellat el març, la titeta sorda Anthus pratensis i la tòrtora Streptopelia turtur i que per tant també són noves per aquests primers 20 dies d’abril.

En resum, gairebé totes les espècies estan per davall de la mitjana històrica, només l’any 2016 tenia unes captures més baixes a dia 20 d’abril. Encara queden 25 dies de feina, fins el 15 de maig, i esperam que aquests nombres pugin un poquet. Us deixam la taula amb els resultats comparats des de l’any 2012 a dia 20 d’abril, per si els voleu estudiar!

Categories: Novetats | Etiquetes: , | Deixa un comentari

Moltes bosquetes icterines (Hippolais icterina) aquest final de campanya.

HIPICT_Aire15 (1) HIPICT_Aire15 (2)

Exemplar de bosqueta icterina (Hippolais icterina), una de les espècies més anellades durant aquest final de campanya. Fotos Alicia Pioli.

Esteim arribant al final de la campanya a l’illa de l’Aire d’aquest any 2015. La campanya segueix essent fluixa de captures, més normal en aquests darrers dies. Però ens crida l’atenció l’alt nombre d’anellaments de bosqueta icterina (Hippolais icterina) d’aquests darrers 15 dies de campanya. Des dels primers quatre exemplars anellats el dia 4 de maig fins avui, migdia del 13, s’han capturat 46 bosquetes icterines, convertint-se en l’any amb més abundància d’aquesta espècie!

Aquest ocell és un migrador comú a la Mediterrània oriental, essent les illes Balears el límit occidental de la seva àrea de migració. De fet, a les illes italianes participants al projecte Piccole Isole, és un ocell força abundant, en canvi a les estacions de la costa peninsular (Delta de l’Ebre, Aiguamolls de l’Empordà, Delta del Llobregat, Albufera de València) és una espècie bastant escassa i molt poc anellada.

Categories: Novetats | Etiquetes: , , , | Deixa un comentari

Capturat un busqueret xerraire (Sylvia curruca) a l’Aire

IMG-20150423-WA0006

Busqueret xerraire  (Sylvia curruca), anellat a l’illa de l’Aire el dia 23 d’abril de 2015. Foto Aitziber Casado

Aquest dijous 23 d’abril (diada de sant Jordi) s’ha anellat la primera raresa estatal d’aquest any a l’illa de l’Aire. Es tracta d’un exemplar de busqueret xerraire (Sylvia curruca) que ha caigut a les xarxes aquest matí. Com ve succeint aquests drrers anys, aquesta espècie s’ha convertit en una raresa habitual a l’illa. Si tenim en compte que és una espècie bàsicament oriental, i que Menorca és el territor més allunyat de la península, per tant més oriental, es pot entendre que aquest sigui el lloc on més avistaments i captures es fan d’aquest tipus de busqueret a la Mediterrània més occidental. L’any passat van ser dos els exemplars anellats.
Aquests darrers dies continua la tònica habitual d’aquesta campanya, vents de component est i poques captures. Esperem poder anuncia en propers posts un canvi en aquesta tendència.

Categories: Novetats | Etiquetes: , , , , | 1 comentari

16 anys de Piccole Isole

Us deixam en PDF la monografia “Spring migration in the western Mediterranean and NW Africa: the results of 16 years of the Piccole Isole projecte”. Esperem que us sigui profitós.

FICALB3 (2)

MMCN-volum-6-Spring-migration-in-the-western-Mediterranean-and-NW-Africa

Categories: Novetats | Etiquetes: , | Deixa un comentari

Bloc a WordPress.com.