Posts Tagged With: illa de l’Aire

S’atraca el final de campanya!

Hem arribat a 10 de maig, i estem arribant al final de la campanya d’enguany que estem duent a terme a l’illa de l’Aire per seguir estudiant la migració dels passeriformes durant al migració prenupcial a través de la Mediterrània, projecte anomenat Piccole Isole, i que també pretén estudiar la importància de les petites illes mediterrànies per la supervivència d’aquests migrants. Com es pot apreciar en la següent gràfica, i com hem anat comentant al llarg de tota la campanya, enguany està essent el “pitjor” any en quant a número de captures, relacionades amb la mitjana històrica del projecte.

Si miram els resultats d’algunes espècies de les considerades abundants veim que la baixada del nombre de captures és molt generalitzat, tant en espècies transaharianes, principal objectiu d’aquest projecte, com en les espècies presaharianes, potser menys pronunciada la baixada en aquestes darreres. Veim a continuació les gràfiques d’algunes espècies “similars”, una trans i l’altra presahariana per observar-ho millor. Tenim molt poques excepcions, potser el busqueret de garriga Curruca cantillans, iberiae i subalpina (antiga Sylvia cantillans, en totes les seves versions actuals representades conjuntament per fer-ho comparable) i el puput Upupa epops, espècies majoritàriament migrant presahariana, han augmentat el nombre d’anellaments en relació a la mitjana històrica.

Gràfiques de Phylloscopus collybita vs Phylloscopus trochilus

Gràfiques de Erithacus rubecula vs Phoenicurus phoenicurus

Gràfica de Sylvia atricapilla vs Sylvia communis

Gràfica de Sylvia cantillans vs Upupa epops

Alguns apunts interessants a comentar d’aquest resultats són:

  • A falta de cinc dies per acabar la feina, pensam que aquesta baixada es pot deure a diverses raons: una mala temporada de cria el 2020, sembla que no ho va ser en general, un hivern molt dolent a l’Àfrica, tant al nord del Sahara com al sud, dada no confirmada, o una climatologia adversa per migrar per l’àrea occidental de la Mediterrània, desplaçant aquests fluxes migratoris cap a la zona central d’aquest mar.
  • Haurem de veure, per confirmar aquesta hipòtesi, quins resultats han tingut les illes italianes participants al projecte. Pel que fa a l’estació d’Aiguamolls de l’Empordà a Girona, i illa Grossa a Múrcia, tampoc han tingut uns resultats molt per damunt de la mitjana que ens puguin fer pensar que aquests fluxes migratoris s’hagin desplaçat cap a occident. En aquest enllaç es poden consultar els resultats d’aquestes dues estacions, i també els de l’Aire: https://apps.ornitologia.org/anella/migra
  • El 2021 és l’any amb menys captures de tots els representats a la taula final (1999, 2000, 2005, 2009 i 2012 a 2021). Hem afegit els resultats d’un parell d’anys més per apreciar millor les comparatives (prest tindrem tots els anys disponibles!). Hi ha alguns anys en que les captures s’spropen molt als resultats d’enguany, però en aquests casos tenim explicacions clares. Per exemple, a l’any 2000, amb resultats a dia 10 de maig similars als d’enguany, es veu molt clarament que la baixada de les captures es deu a la presència d’un nombre molt baix d’exemplars d’espècies presarianes, cosa que també passa els anys 2005 i 2009. En canvi el 2015, la baixada de captures d’espècies transaharianes es veu compensada per l’augment de les presaharianes.
  • Pel que fa a la principal espècies resident, el passerell Linaria cannabina (ant. Carduelis cannabina), tot i que potser hi ha hagut una petita baixada, no podem fer cas als nombres de la taula. S’ha de tenir en compte que tots els exemplars anellats durant els dies de març no estan representats a la taula, reduint molt el nombre total de captures, fet que no passa amb les espècies migrants que, en general, arriben un dia i parteixen el mateix dia. Potser si podríem comentar la baixada d’anellaments de polls d’enguany durant aquests darrers dies.

Res més de moment, us deixam la taula comparativa de resultats a dia 10 de maig dels anys esmentats anteriorment:

Categories: Novetats | Etiquetes: , | Deixa un comentari

El mes de maig comença amb més migrants

Cobert tot el mes d’abril i la primera pentada de maig (a més dels 10 dies de març que no comptabilitzam a les taules) presentam la taula comparada de resultats dels darrers anys. Com veureu hem afegit dos anys, aleatòriament, a la taula per tenir una visió més àmplia dels resultats comparats.

Tot i l’augment de captures dels dies 4 i 5 de maig, aquest any continua essent el més fluix de tots els anys presentats a la taula. Si a la darrera presentació vèiem que el 2018 havia tingut uns resultats molt fluixos durant l’abril, i els nombres totals estaven per davall de les xifres d’enguany, els anellaments espectaculars de la primera pentada van fer que la tendència negativa es reduís, deixant el 2021 com el pitjor en quant a números. Ara veim que són el 2015 i el 2005 els anys que més s’assemblen al 2021, amb unes diferèncis clares, però. Si el 2015 la baixada principal va ser en els nombres d’anellaments d’ull de bou de passa Phyllosopus trochilus i l’augment en els rupits Erithacus rubecula, és a dir més presaharians i menys transaharians, el 2005 va ser ben el contrari. Els nombres d’anellaments d’exemplars d’espècies presaharianes va ser el més baix de tot el projecte, en canvi les espècies transaharianes mostraven uns nombres prou elevats.

La resta d’anys comparats tenen tots unes xifres bastant més elevades en general que aquests quatre anys comentats.

Ja queden menys dies de campanya, prest podrem presentar els nombres definitius i fer les hipòtesis que es considerin opostunes, probablemnt tot el que haguem dit fins ara no servirà per res!

Una nova espècie s’ha anellat aquests darrers cinc dies, es tracta del siboc Caprimulgus ruficollis, raresa balear, anellat i/o observat en molt poques ocasions, cinc en total des de l’any 1993, a l’illa de l’Aire, i cap a Menorca.

A continuació la taula de captures dels darrers anys més el 2005 i el 2009 des de l’1 d’abril a 5 de maig.

Categories: Novetats | Etiquetes: , | Deixa un comentari

Resultats a 20 d’abril

Arribam a la meitad de la campanya, més o menys, i feim balanç dels resultats a 20 d’abril, com sempre comptant des de l’1 del mateix mes per tenir unes dades amb el mateix esforç de captura, i per tant tenir comparables. Com sabeu, aquesta campanya està destinada, principalment, a estudiar els migrants transaharians, les dates triades per dur a terme aquesta campanya són les bones per aquestes espècies. Per aquesta raó, no mostram els resultats de les espècies presaharianes, donat que el biaix podria ser molt gran, tenint en compte que entre finals de març i principis d’abril poden passar molt migrants presaharians, i per uns pocs dies podrien no sortir a les gràfiques comparatives “falsejant” els resultats. Podeu consultar totes les espècies en aquest enllaç https://apps.ornitologia.org/anella/migra/AIRE/charts

Mirant, tant els resultats totals com per espècies, veim que aquest any, de moment, està essent un dels més fluixos dels darrers 10. Només el busqueret de garriga, comptant les tres espècies en que s’ha convertit, dona uns nombres per damunt de la mitjana (també passa el mateix a Isla Grossa, a Múrcia, on aquesta espècie està molt per damunt dels nombres habituals) https://apps.ornitologia.org/anella/migra/ISGR/charts

Dues espècies noves s’han capturat aquesta pentada un tudó Columba palumbus i un tord de prat Acrocephalus arundinaceus, i dues més que només s’havien anellat el març, la titeta sorda Anthus pratensis i la tòrtora Streptopelia turtur i que per tant també són noves per aquests primers 20 dies d’abril.

En resum, gairebé totes les espècies estan per davall de la mitjana històrica, només l’any 2016 tenia unes captures més baixes a dia 20 d’abril. Encara queden 25 dies de feina, fins el 15 de maig, i esperam que aquests nombres pugin un poquet. Us deixam la taula amb els resultats comparats des de l’any 2012 a dia 20 d’abril, per si els voleu estudiar!

Categories: Novetats | Etiquetes: , | Deixa un comentari

Recuperació estrangera

IMG_20160405_124758Foto de Raül Escandell

Dia 5 d’abril, continuem a l’illa. Avui destacam la primera captura de vitrac foraster Saxicola rubetra i especialment la primera recuperació d’un ocell amb anella estrangera. Es tracta d’un ropit Erithacus rubecula amb anella de Polònia. També tenim nou equip sobre l’illa, amb Raül Escandell, J.J.  Carreras, Magda Seoane i María Martín, vinguda de Huelva!

Per demà s’espera fort vent del nord, esperam que els migrants facin aturada a l’illa de l’Aire. Ja us informaré!

Categories: Novetats | Etiquetes: , , | Deixa un comentari

Pluges i pocs ocells

Aquests darrers dies han arribat les pluges, i el vent, a l’illa de l’Aire. Amb aquestes condicions atmosfèriques el flux migratori ha baixat considerablement com podreu veure a la taula adjunta on representam els primers sis dies de campanya Aire2016. En canvi el nombre d’espècies segueix creixent, amb espècies que generalment arriben més endavant. Avui matí s’han capturat els primers exemplars d’ull de bou xiulaire Phylloscopus sibilatrix i ull de bou pàl·lid Phylloscopus bonelli, i també el primer exemplar de menjamosques negre Ficedula hypoleuca, aquest darrer ja més normal per l’època i un cucui Cuculus canorus.

Esperem que amb la tramuntana i la pluja que ha aturat el dia ens doni més sorpreses.

Ahir va sortir de l’illa en Toni Rafel, voluntari de Mallorca, al qual agraïm la seva ajuda en la feina de camp d’aquesta campanya.

 

Phylloscopus_Aire2016

Tres espècies diferents del gènere Phylloscopus: d’esquerra a dreta Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus bonelli i Phylloscopus trochilus. Foto de Santi Catchot
Categories: Imatges, Novetats | Etiquetes: , | 1 comentari

Anellats dos menjamosques de collar (Ficedula albicollis) més!

FICALB2_12_05_Aire15 (1) FICALB3_13_05_Aire15 (2)

FICALB2_12_05_Aire15 (6) FICALB3_13_05_Aire15 (5)

Dos exemplars de menjamosques de collar (Ficedula albicollis) anellats a l’illa de l’Aire els dies 12 i 13 de maig de 2015.

Les dues fotos de l’esquerra pertanyen a un mateix exemplar i les de la dreta a l’altra. Fotos Alicia Pioli.

Aquests darrers dies hem tornat a la “normalitat” d’aquest any. Han baixat el número de captures, però cada dia s’anellen un bon nombre d’espècies. Entre aquestes, han aparagut dos exemplars més de menjamosques de collar (Ficedula albicollis), considerada raresa, com ja hem comentat en alguna publicació anterior, pel comitè Ibèric de rareses de la SEO (Sociedad Española de Ornitología). Exactament vàren ser els dies 12 i 13 de maig que s’anellaren dos exemplars femelles d’aquesta espècie, més difícil d’identificar que els mascles, tot i que en els tres casos d’aquest any semblen prou clars. Totes aquestes fitxen seran enviades al comitè de rareses per a la seva validació.

I passant a un altra tema, volem agrair la col·laboració de Bruna Roqué i Sergi Catchot, que han sortit de l’illa el passat dia 12. En aquest moments han quedat encarregats de l’estació n’Alicia Pioli, en J. J. Carreras i en Miquel Tenas.

IMG-20150514-WA0005

Categories: Novetats | Etiquetes: , , | Deixa un comentari

Moltes bosquetes icterines (Hippolais icterina) aquest final de campanya.

HIPICT_Aire15 (1) HIPICT_Aire15 (2)

Exemplar de bosqueta icterina (Hippolais icterina), una de les espècies més anellades durant aquest final de campanya. Fotos Alicia Pioli.

Esteim arribant al final de la campanya a l’illa de l’Aire d’aquest any 2015. La campanya segueix essent fluixa de captures, més normal en aquests darrers dies. Però ens crida l’atenció l’alt nombre d’anellaments de bosqueta icterina (Hippolais icterina) d’aquests darrers 15 dies de campanya. Des dels primers quatre exemplars anellats el dia 4 de maig fins avui, migdia del 13, s’han capturat 46 bosquetes icterines, convertint-se en l’any amb més abundància d’aquesta espècie!

Aquest ocell és un migrador comú a la Mediterrània oriental, essent les illes Balears el límit occidental de la seva àrea de migració. De fet, a les illes italianes participants al projecte Piccole Isole, és un ocell força abundant, en canvi a les estacions de la costa peninsular (Delta de l’Ebre, Aiguamolls de l’Empordà, Delta del Llobregat, Albufera de València) és una espècie bastant escassa i molt poc anellada.

Categories: Novetats | Etiquetes: , , , | Deixa un comentari

Dues rareses anellades el dia 10

SYLHOR_Aire15 (2) SYLHOR_Aire15 (1)

Exemplar de busqueret emmascarat (Sylvia hortensis) anellat a l’illa de l’Aire el 10 de maig de 2015. Foto d’Alicia Pioli

FICALB_Aire15 (2) FICALB_Aire15 (1)

Anellament de menjamosques de collar (Ficedula albicollis) femella, raresa estatal, el 10 de maig de 2015. Foto d’Alicia Pioli

Coincidint amb una lleugera recuperació de les captures, el passat dia 10 de maig es varen anellar dos exemplars d’espècies considerades rareses, una a nivell autonòmic i l’altra a nivell estatal. Es tracta d’un busqueret emmascarat (Sylvia hortensis), la segona d’aquesta campanya, i una altra de menjamosques de collar (Ficedula albicollis), raresa estatal. Aquesta captura és la primera d’aquest any i la novena en el total del projecte Piccole Isole a l’illa de l’Aire, des del 1993 fins el 2015, essent la segona captura d’un exemplar femella, més difícil d’identificar degut a la semblança amb la femella del menjamosques negre (Ficedula hypoleuca). El lleuger collar grisós que s’intueix al clatell, així com les taques blanques a les plomes primàries, fins a les plomes més exteriors, ens donen les pistes més clares per identificar l’espècie.

Sembla que, al menys, aquest final de campanya els ocells migrants que passen pel l’illa de l’Aire està augmentant i les captures també. Ja només queden cinc dies de campanya!

Categories: Novetats | Etiquetes: , , | Deixa un comentari

Capturat un busqueret xerraire (Sylvia curruca) a l’Aire

IMG-20150423-WA0006

Busqueret xerraire  (Sylvia curruca), anellat a l’illa de l’Aire el dia 23 d’abril de 2015. Foto Aitziber Casado

Aquest dijous 23 d’abril (diada de sant Jordi) s’ha anellat la primera raresa estatal d’aquest any a l’illa de l’Aire. Es tracta d’un exemplar de busqueret xerraire (Sylvia curruca) que ha caigut a les xarxes aquest matí. Com ve succeint aquests drrers anys, aquesta espècie s’ha convertit en una raresa habitual a l’illa. Si tenim en compte que és una espècie bàsicament oriental, i que Menorca és el territor més allunyat de la península, per tant més oriental, es pot entendre que aquest sigui el lloc on més avistaments i captures es fan d’aquest tipus de busqueret a la Mediterrània més occidental. L’any passat van ser dos els exemplars anellats.
Aquests darrers dies continua la tònica habitual d’aquesta campanya, vents de component est i poques captures. Esperem poder anuncia en propers posts un canvi en aquesta tendència.

Categories: Novetats | Etiquetes: , , , , | 1 comentari

Tres, dos, un…. comença la campanya!

Amb un equip de luxe, Raül Calderón, Oriol Clarabuch, Maria Llover, Loli, J. J. Carreras i Mar i Laia, (i en Pep Cumplido donant suport logístic) ha començat aquest primer d’abril la campanya d’estudi de la migració dels ocells transaharians a través de la Mediterrània a l’illa de l’Aire (Projecte Piccole Isole).

IMG-20150331-WA0009

Durant la primera jornada s’han anellat 91 ocells i una trentena de controls i recupeacions d’ocells ja anellats en anys anteriors. Les espècies més anellades aquest primer dia han estat el rupit (Erithacus rubecula) i l’ull de bou comú (Phylloscopus collybita), ambdós migradors presaharians, però ja hem començat a anellar algunes espècies transaharianes com l’ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus) i la coa-roja reial (Phoenicurus phoenicurus) amb només un exemplar de cada.

Destacable per la seva escassetat són les captures d’un tord de collaret (Turdus torquatus) i un tord rei (Turdus viscivorus), molt poc anellats a l’illa de l’Aire.

Altres espècies anellades han estat el formiguerol (Jynx torquilla), la titeta dels arbres (Anthus trivialis), la titeta sorda (Anthus pratensis), el mussol (Otus scops),……..

Properament més informació!

TURTOR_15 TURVIS_15_oriol

Tord de collaret (Turdus torquatus)                         Tord rei (Turdus viscivorus)

ANTTRI_15

Titeta dels arbres (Anthus trivialis)

Categories: Novetats | Etiquetes: , , , | 1 comentari

Bloc a WordPress.com.