Posts Tagged With: illa de l’Aire

Resum final campanya 2021

Ja s’ha acabat la campanya d’enguany. Han estat 55 dies d’anellament a l’illa de l’Aire, des del 22 de març fins el 15 de maig. Hi ha participat 20 ornitòlegs, entre anelladors experts, auxiliars i ajudants. S’han fet un total de 2.727 primeres captures (anellaments més recuperacions) de 58 espècies diferents. S’han capturat quatre ocells amb anella estrangera, un rupit Erithacus rubecula de Suissa, un ull de bou de passa Phylloscopus trochilus de Suècia, un coa-roja Phoenicurus phoenicurus d’Alemanya i una boscarla de canyís Acrocephalus scirpaceus de Bèlgica. També s’han recapturat 35 passerells Linaria (Carduelis) cannabina, un rupit Erithacus rubecula i dos busquerets capnegre Curruca (Sylvia) melanocephala de campanyes anteriors. Es pot consultar la llista completa de primeres captures a l’enllaç: https://illadelaire.wordpress.com/rebost/

Pel que fa a les dates estandarts del projecte Piccole Isole, 1 d’abril a 15 de maig (a partir d’aquest moemnt sempre ens referirem a aquest període), el nombres són els següents: 2.161 primeres captures de 54 espècies, només el xalambrí Prunella modularis, la blaveta Luscinia svecica, vitrac Saxicola rubicola (torquatus) i tord de colleret Turdus torquatus s’han capturat durant el mes de març, fora de les dates estandards. En total s’han anellat un 31 % menys d’ocells que la mitjana històrica.

La única raresa, a nivell estatal, que s’ha vist durant aquesta campanya és un menjamosques de collar Ficedula albicollis. També s’han anellat algunes rareses balears com són: un siboc Caprimulgus ruficollis, tres bosquetes pàl·lides Iduna opaca i un busqueret emmascarat Curruca (Sylvia) hortensis.

Aquest ha estat, com hem anat comentant al llarg de tota la campanya, un dels anys més fluixos de tota la sèrie històrica 1995-2021 (no confondre nombrés baixos o captures escasses amb campanya dolenta, totes les dades són interessants per un treball científic). A la taula que trobareu al final d’aquest escrit veureu els resultats de totes les espècies anellades enguany des de l’any 1995, el total per tots els anys i la mitjana de captures. A la darrera columna, en verd o vermell, si els resultats d’enguany estan per damunt o per davall de la mitjana. La llista completa de totes les espècies anellades alguna vegada durant les campanyes, que enguany no s’han capturat, es pot veure en aquest mateix enllaç: https://illadelaire.wordpress.com/rebost/

Com sempre hem dit, es fa molt difícil fer hipòtesis sobre aquests resultats sense tenir una visió més global de la Mediterrània, saber que ha passat a les illes més orientals, Corsega, Cerdenya i les illes petites italianes, o a les illes del llevant peninsular que han estat operatives durant aquesta primavera (Grossa a Múrcia, Tabarca a Alacant i Columbrets a Castelló) o la única estació continental (Aiguamolls de l’Empordà). D’aquestes quatre només tenim informació actualitzada de dues, com ja hem anat informant períodicament: https://apps.ornitologia.org/anella/migra Moltes poden ser les causes, una bona o mala temporada de cria, un hivern massa sec (de cada vegada es donen més hiverns secs al Sahel, al sud del Sahara) o les condicions meteorològiques a l’àrea de migració, fet que podria donar un major fluxe migratori a altres zones de la Mediterrània occidental. En aquest sentit, veim que a illa Grossa els resultats han estat lleugerament superiors a la seva mitjana i, com a l’illa de l’Aire, són dues les espècies, de les considerades abundants, que sobresurten per damunt de les altres: el busqueret de garriga, comptant conjuntament les tres espècies que es solen veure per aquí, Curruca (Sylvia) cantillans, Curruca (Sylvia) subalpina i Curruca (Sylvia) iberiae, augment notat especialment a illa Grossa, i el menjamosques gris, també agrupades les dues espècies comuns, Muscicapa striata i Muscicapa tyrrhenica balearica, en aquest cas l’augment superior s’ha donat a l’illa de l’Aire. Aquest fet no es veu a l’estació del Barracot, a l’Empordà, on sembla que són les espècies paludícoles les que estan per damunt de la mitjana, especialment les migrants (aquesta campanya està operativa fins el 30 de maig) https://apps.ornitologia.org/anella/migra/P001/charts

El valor de la campanya de l’Aire són els 28 anys d’antiguitat (comptant des del 1993 fins enguany. Només s’ha fallat el 2020 per les causes que tots ja sabem). Aquest fet que ens dona una visió molt més àmplia de la situació de cada espècie, sense donar més o menys importància a un any bo o dolent.

Ara toca informatitzar tota aquesta informació, i després publicarem la memòria final on es veurà aquesta tendència.

Nota d’agraïment final!

La campanya d’anellament a l’illa de l’Aire d’aquest any 2021 ha acabat. En aquests moments voldríem, des de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM), i en nom propi, agrair a totes les persones, empreses i institucions públiques, sense les quals l’organització dels gairebé dos mesos de feina a l’illa hauria estat ben diferent, per no dir impossible. Intentarem citar a tothom, vagin les disculpes per avançat si ens deixam a algú.

 • IME (Institut Menorquí d’Estudis) i OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca) per les gestions prèvies i el suport, també econòmic, a la campanya des de fa molts anys.
 • Ajuntament de Sant Lluís, els darrers anys ha col·laborat econòmicament, tot i que encara no ha confirmat ajuda pel 2021.
 • Autoritat Portuària de les illes Balears (Port de Maó) per la cessió de la cotxeria a l’illa de l’Aire, lloc on vivim i treballam durant tots els dies que esteim a l’illa, i als faroners per la seva comprensió en la nostra feina.
 • MERAKDIVING és un centre de busseig ubicat als ports de Maó i Fornells que ens ha ajudat a transportar anelladors i queviures a l’illa, fins i tot quan hi ha hagut alguna emergència. 

https://www.merakdiving.com/ Els pots trobar al TLF 616443489

 • CLUB MARÍTIM DE MAÓ Una entitat oberta a l’esport i a la societat maonesa, també ens ha ajudat molt amb el transport a l’illa. 

https://www.clubmaritimomahon.com/es/inicio Per a més informació TLF: 971365022

 • OLIS BERANÇA Des de fa uns anys es dedica a proveir, en forma de donatiu, d’un fabulòs oli ecològic als residents a l’illa de l’Aire, cosa que tots agraim molt a l’hora dels àpats. 

http://www.beranca.com/

 • Altres col·laboradors particulars i un poquet més anònims (Rafel, Toni, Jordi,….) els hi enviam un sincer agraïment des de l’illa de l’Aire!

La coordinació combinada entre Raül Escandell i Santi Catchot ha permés tenir les barques pel transport, els anelladors i auxiliars a punt, el menjar i el beure a l’illa i tota la bibliografia i fulls de camp, anelles, material en general…. a l’estació d’anellament de l’illa de l’Aire.

I de la part ornitològica un agraïment molt especial a tots els anelladors i col•laboradors voluntaris que han fet possible la feina d’aquest any: Santi Catchot (SOM), Marc Illa (ICO), Ioar de Guzmán i Luís Betanzos (Aranzadi), Guiem Alfocea (SOM), Emili Garriga(SOM) , Alícia Pioli (SOM), Oscar G. Febrero (SOM), Joan Florit (SOM), Oriol Perona (SOM), Javier Armisén (SOM), Mònica Orfila (SOM), Rafel Triay (SOM), Nara Triay (SOM), Sergi Caules (SOM), Adrià Verger (SOM), Rafel Villalonga (SOM), Beth Mejan (ICO) i Lídia López (ICO). Moltes gràcies a tots i totes, sense ells i elles no s’hauria pogut dur a terme aquesta campanya.

Raül Escandell, coordinador de la campanya d’anellament a l’illa de l’Aire 2021

Categories: Novetats | Etiquetes: , | 3 comentaris

S’atraca el final de campanya!

Hem arribat a 10 de maig, i estem arribant al final de la campanya d’enguany que estem duent a terme a l’illa de l’Aire per seguir estudiant la migració dels passeriformes durant al migració prenupcial a través de la Mediterrània, projecte anomenat Piccole Isole, i que també pretén estudiar la importància de les petites illes mediterrànies per la supervivència d’aquests migrants. Com es pot apreciar en la següent gràfica, i com hem anat comentant al llarg de tota la campanya, enguany està essent el “pitjor” any en quant a número de captures, relacionades amb la mitjana històrica del projecte.

Si miram els resultats d’algunes espècies de les considerades abundants veim que la baixada del nombre de captures és molt generalitzat, tant en espècies transaharianes, principal objectiu d’aquest projecte, com en les espècies presaharianes, potser menys pronunciada la baixada en aquestes darreres. Veim a continuació les gràfiques d’algunes espècies “similars”, una trans i l’altra presahariana per observar-ho millor. Tenim molt poques excepcions, potser el busqueret de garriga Curruca cantillans, iberiae i subalpina (antiga Sylvia cantillans, en totes les seves versions actuals representades conjuntament per fer-ho comparable) i el puput Upupa epops, espècies majoritàriament migrant presahariana, han augmentat el nombre d’anellaments en relació a la mitjana històrica.

Gràfiques de Phylloscopus collybita vs Phylloscopus trochilus

Gràfiques de Erithacus rubecula vs Phoenicurus phoenicurus

Gràfica de Sylvia atricapilla vs Sylvia communis

Gràfica de Sylvia cantillans vs Upupa epops

Alguns apunts interessants a comentar d’aquest resultats són:

 • A falta de cinc dies per acabar la feina, pensam que aquesta baixada es pot deure a diverses raons: una mala temporada de cria el 2020, sembla que no ho va ser en general, un hivern molt dolent a l’Àfrica, tant al nord del Sahara com al sud, dada no confirmada, o una climatologia adversa per migrar per l’àrea occidental de la Mediterrània, desplaçant aquests fluxes migratoris cap a la zona central d’aquest mar.
 • Haurem de veure, per confirmar aquesta hipòtesi, quins resultats han tingut les illes italianes participants al projecte. Pel que fa a l’estació d’Aiguamolls de l’Empordà a Girona, i illa Grossa a Múrcia, tampoc han tingut uns resultats molt per damunt de la mitjana que ens puguin fer pensar que aquests fluxes migratoris s’hagin desplaçat cap a occident. En aquest enllaç es poden consultar els resultats d’aquestes dues estacions, i també els de l’Aire: https://apps.ornitologia.org/anella/migra
 • El 2021 és l’any amb menys captures de tots els representats a la taula final (1999, 2000, 2005, 2009 i 2012 a 2021). Hem afegit els resultats d’un parell d’anys més per apreciar millor les comparatives (prest tindrem tots els anys disponibles!). Hi ha alguns anys en que les captures s’spropen molt als resultats d’enguany, però en aquests casos tenim explicacions clares. Per exemple, a l’any 2000, amb resultats a dia 10 de maig similars als d’enguany, es veu molt clarament que la baixada de les captures es deu a la presència d’un nombre molt baix d’exemplars d’espècies presarianes, cosa que també passa els anys 2005 i 2009. En canvi el 2015, la baixada de captures d’espècies transaharianes es veu compensada per l’augment de les presaharianes.
 • Pel que fa a la principal espècies resident, el passerell Linaria cannabina (ant. Carduelis cannabina), tot i que potser hi ha hagut una petita baixada, no podem fer cas als nombres de la taula. S’ha de tenir en compte que tots els exemplars anellats durant els dies de març no estan representats a la taula, reduint molt el nombre total de captures, fet que no passa amb les espècies migrants que, en general, arriben un dia i parteixen el mateix dia. Potser si podríem comentar la baixada d’anellaments de polls d’enguany durant aquests darrers dies.

Res més de moment, us deixam la taula comparativa de resultats a dia 10 de maig dels anys esmentats anteriorment:

Categories: Novetats | Etiquetes: , | Deixa un comentari

El mes de maig comença amb més migrants

Cobert tot el mes d’abril i la primera pentada de maig (a més dels 10 dies de març que no comptabilitzam a les taules) presentam la taula comparada de resultats dels darrers anys. Com veureu hem afegit dos anys, aleatòriament, a la taula per tenir una visió més àmplia dels resultats comparats.

Tot i l’augment de captures dels dies 4 i 5 de maig, aquest any continua essent el més fluix de tots els anys presentats a la taula. Si a la darrera presentació vèiem que el 2018 havia tingut uns resultats molt fluixos durant l’abril, i els nombres totals estaven per davall de les xifres d’enguany, els anellaments espectaculars de la primera pentada van fer que la tendència negativa es reduís, deixant el 2021 com el pitjor en quant a números. Ara veim que són el 2015 i el 2005 els anys que més s’assemblen al 2021, amb unes diferèncis clares, però. Si el 2015 la baixada principal va ser en els nombres d’anellaments d’ull de bou de passa Phyllosopus trochilus i l’augment en els rupits Erithacus rubecula, és a dir més presaharians i menys transaharians, el 2005 va ser ben el contrari. Els nombres d’anellaments d’exemplars d’espècies presaharianes va ser el més baix de tot el projecte, en canvi les espècies transaharianes mostraven uns nombres prou elevats.

La resta d’anys comparats tenen tots unes xifres bastant més elevades en general que aquests quatre anys comentats.

Ja queden menys dies de campanya, prest podrem presentar els nombres definitius i fer les hipòtesis que es considerin opostunes, probablemnt tot el que haguem dit fins ara no servirà per res!

Una nova espècie s’ha anellat aquests darrers cinc dies, es tracta del siboc Caprimulgus ruficollis, raresa balear, anellat i/o observat en molt poques ocasions, cinc en total des de l’any 1993, a l’illa de l’Aire, i cap a Menorca.

A continuació la taula de captures dels darrers anys més el 2005 i el 2009 des de l’1 d’abril a 5 de maig.

Categories: Novetats | Etiquetes: , | Deixa un comentari

Resultats a 20 d’abril

Arribam a la meitad de la campanya, més o menys, i feim balanç dels resultats a 20 d’abril, com sempre comptant des de l’1 del mateix mes per tenir unes dades amb el mateix esforç de captura, i per tant tenir comparables. Com sabeu, aquesta campanya està destinada, principalment, a estudiar els migrants transaharians, les dates triades per dur a terme aquesta campanya són les bones per aquestes espècies. Per aquesta raó, no mostram els resultats de les espècies presaharianes, donat que el biaix podria ser molt gran, tenint en compte que entre finals de març i principis d’abril poden passar molt migrants presaharians, i per uns pocs dies podrien no sortir a les gràfiques comparatives “falsejant” els resultats. Podeu consultar totes les espècies en aquest enllaç https://apps.ornitologia.org/anella/migra/AIRE/charts

Mirant, tant els resultats totals com per espècies, veim que aquest any, de moment, està essent un dels més fluixos dels darrers 10. Només el busqueret de garriga, comptant les tres espècies en que s’ha convertit, dona uns nombres per damunt de la mitjana (també passa el mateix a Isla Grossa, a Múrcia, on aquesta espècie està molt per damunt dels nombres habituals) https://apps.ornitologia.org/anella/migra/ISGR/charts

Dues espècies noves s’han capturat aquesta pentada un tudó Columba palumbus i un tord de prat Acrocephalus arundinaceus, i dues més que només s’havien anellat el març, la titeta sorda Anthus pratensis i la tòrtora Streptopelia turtur i que per tant també són noves per aquests primers 20 dies d’abril.

En resum, gairebé totes les espècies estan per davall de la mitjana històrica, només l’any 2016 tenia unes captures més baixes a dia 20 d’abril. Encara queden 25 dies de feina, fins el 15 de maig, i esperam que aquests nombres pugin un poquet. Us deixam la taula amb els resultats comparats des de l’any 2012 a dia 20 d’abril, per si els voleu estudiar!

Categories: Novetats | Etiquetes: , | Deixa un comentari

Recuperació estrangera

IMG_20160405_124758Foto de Raül Escandell

Dia 5 d’abril, continuem a l’illa. Avui destacam la primera captura de vitrac foraster Saxicola rubetra i especialment la primera recuperació d’un ocell amb anella estrangera. Es tracta d’un ropit Erithacus rubecula amb anella de Polònia. També tenim nou equip sobre l’illa, amb Raül Escandell, J.J.  Carreras, Magda Seoane i María Martín, vinguda de Huelva!

Per demà s’espera fort vent del nord, esperam que els migrants facin aturada a l’illa de l’Aire. Ja us informaré!

Categories: Novetats | Etiquetes: , , | Deixa un comentari

Pluges i pocs ocells

Aquests darrers dies han arribat les pluges, i el vent, a l’illa de l’Aire. Amb aquestes condicions atmosfèriques el flux migratori ha baixat considerablement com podreu veure a la taula adjunta on representam els primers sis dies de campanya Aire2016. En canvi el nombre d’espècies segueix creixent, amb espècies que generalment arriben més endavant. Avui matí s’han capturat els primers exemplars d’ull de bou xiulaire Phylloscopus sibilatrix i ull de bou pàl·lid Phylloscopus bonelli, i també el primer exemplar de menjamosques negre Ficedula hypoleuca, aquest darrer ja més normal per l’època i un cucui Cuculus canorus.

Esperem que amb la tramuntana i la pluja que ha aturat el dia ens doni més sorpreses.

Ahir va sortir de l’illa en Toni Rafel, voluntari de Mallorca, al qual agraïm la seva ajuda en la feina de camp d’aquesta campanya.

 

Phylloscopus_Aire2016

Tres espècies diferents del gènere Phylloscopus: d’esquerra a dreta Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus bonelli i Phylloscopus trochilus. Foto de Santi Catchot
Categories: Imatges, Novetats | Etiquetes: , | 1 comentari

Anellats dos menjamosques de collar (Ficedula albicollis) més!

FICALB2_12_05_Aire15 (1) FICALB3_13_05_Aire15 (2)

FICALB2_12_05_Aire15 (6) FICALB3_13_05_Aire15 (5)

Dos exemplars de menjamosques de collar (Ficedula albicollis) anellats a l’illa de l’Aire els dies 12 i 13 de maig de 2015.

Les dues fotos de l’esquerra pertanyen a un mateix exemplar i les de la dreta a l’altra. Fotos Alicia Pioli.

Aquests darrers dies hem tornat a la “normalitat” d’aquest any. Han baixat el número de captures, però cada dia s’anellen un bon nombre d’espècies. Entre aquestes, han aparagut dos exemplars més de menjamosques de collar (Ficedula albicollis), considerada raresa, com ja hem comentat en alguna publicació anterior, pel comitè Ibèric de rareses de la SEO (Sociedad Española de Ornitología). Exactament vàren ser els dies 12 i 13 de maig que s’anellaren dos exemplars femelles d’aquesta espècie, més difícil d’identificar que els mascles, tot i que en els tres casos d’aquest any semblen prou clars. Totes aquestes fitxen seran enviades al comitè de rareses per a la seva validació.

I passant a un altra tema, volem agrair la col·laboració de Bruna Roqué i Sergi Catchot, que han sortit de l’illa el passat dia 12. En aquest moments han quedat encarregats de l’estació n’Alicia Pioli, en J. J. Carreras i en Miquel Tenas.

IMG-20150514-WA0005

Categories: Novetats | Etiquetes: , , | Deixa un comentari

Moltes bosquetes icterines (Hippolais icterina) aquest final de campanya.

HIPICT_Aire15 (1) HIPICT_Aire15 (2)

Exemplar de bosqueta icterina (Hippolais icterina), una de les espècies més anellades durant aquest final de campanya. Fotos Alicia Pioli.

Esteim arribant al final de la campanya a l’illa de l’Aire d’aquest any 2015. La campanya segueix essent fluixa de captures, més normal en aquests darrers dies. Però ens crida l’atenció l’alt nombre d’anellaments de bosqueta icterina (Hippolais icterina) d’aquests darrers 15 dies de campanya. Des dels primers quatre exemplars anellats el dia 4 de maig fins avui, migdia del 13, s’han capturat 46 bosquetes icterines, convertint-se en l’any amb més abundància d’aquesta espècie!

Aquest ocell és un migrador comú a la Mediterrània oriental, essent les illes Balears el límit occidental de la seva àrea de migració. De fet, a les illes italianes participants al projecte Piccole Isole, és un ocell força abundant, en canvi a les estacions de la costa peninsular (Delta de l’Ebre, Aiguamolls de l’Empordà, Delta del Llobregat, Albufera de València) és una espècie bastant escassa i molt poc anellada.

Categories: Novetats | Etiquetes: , , , | Deixa un comentari

Dues rareses anellades el dia 10

SYLHOR_Aire15 (2) SYLHOR_Aire15 (1)

Exemplar de busqueret emmascarat (Sylvia hortensis) anellat a l’illa de l’Aire el 10 de maig de 2015. Foto d’Alicia Pioli

FICALB_Aire15 (2) FICALB_Aire15 (1)

Anellament de menjamosques de collar (Ficedula albicollis) femella, raresa estatal, el 10 de maig de 2015. Foto d’Alicia Pioli

Coincidint amb una lleugera recuperació de les captures, el passat dia 10 de maig es varen anellar dos exemplars d’espècies considerades rareses, una a nivell autonòmic i l’altra a nivell estatal. Es tracta d’un busqueret emmascarat (Sylvia hortensis), la segona d’aquesta campanya, i una altra de menjamosques de collar (Ficedula albicollis), raresa estatal. Aquesta captura és la primera d’aquest any i la novena en el total del projecte Piccole Isole a l’illa de l’Aire, des del 1993 fins el 2015, essent la segona captura d’un exemplar femella, més difícil d’identificar degut a la semblança amb la femella del menjamosques negre (Ficedula hypoleuca). El lleuger collar grisós que s’intueix al clatell, així com les taques blanques a les plomes primàries, fins a les plomes més exteriors, ens donen les pistes més clares per identificar l’espècie.

Sembla que, al menys, aquest final de campanya els ocells migrants que passen pel l’illa de l’Aire està augmentant i les captures també. Ja només queden cinc dies de campanya!

Categories: Novetats | Etiquetes: , , | Deixa un comentari

Capturat un busqueret xerraire (Sylvia curruca) a l’Aire

IMG-20150423-WA0006

Busqueret xerraire  (Sylvia curruca), anellat a l’illa de l’Aire el dia 23 d’abril de 2015. Foto Aitziber Casado

Aquest dijous 23 d’abril (diada de sant Jordi) s’ha anellat la primera raresa estatal d’aquest any a l’illa de l’Aire. Es tracta d’un exemplar de busqueret xerraire (Sylvia curruca) que ha caigut a les xarxes aquest matí. Com ve succeint aquests drrers anys, aquesta espècie s’ha convertit en una raresa habitual a l’illa. Si tenim en compte que és una espècie bàsicament oriental, i que Menorca és el territor més allunyat de la península, per tant més oriental, es pot entendre que aquest sigui el lloc on més avistaments i captures es fan d’aquest tipus de busqueret a la Mediterrània més occidental. L’any passat van ser dos els exemplars anellats.
Aquests darrers dies continua la tònica habitual d’aquesta campanya, vents de component est i poques captures. Esperem poder anuncia en propers posts un canvi en aquesta tendència.

Categories: Novetats | Etiquetes: , , , , | 1 comentari

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.