Resun final primavera 2019

El passat dia 20 de maig donàvem per acabada la campanya d’estudi de la migració prenupcial que s’ha dut a terme a l’illa de l’Aire (CAMPANYA PICCOLE ISOLE). Aquest any ha constat de 55 dies de feina, del 27 de març fins al 20 de maig.

Els resultats totals han sigut els següents: 4.375 primeres captures de 65 espècies diferents, repartides de la següent manera: 4.252 anellaments i 123 recuperacions (captures d’ocells ja anellats en altres campanyes, tant de la mateixa illa de l’Aire com de fora). Així mateix, també s’han controlat 1.398 ocells anellats durant la campanya d’aquest any. Sumant tot s’han realitzat 5.773.

Pel que fa als resultats pel període 1 d’abril-15 de maig, que és el període comú de feina dels anys 1995-2019, i per tant les dades que emprarem per fer les taules comparades amb els altres anys, i per calcular les variacions en el nombre de captures amb la mitjana total del projecte, són els següents: 4.175 primeres captures, entre anellaments i recuperacions, un 30,9% per damunt de la mitjana, essent un dels anys amb més captures de les darreres campanyes.

Abans d’entrar amb les captures farem un repàs a les recuperacions. La major part d’aquestes, 93 en concret, són, com sempre, exemplars recuperats de campanyes anteriors de passerell (Carduelis cannabina), espècie sedentària a Menorca. Destacar un exemplar anellat l’any 2013, avui amb 6 anys de vida. La segona espècie en nombre de recuperacions és el rupit (Erithacus rubecula) amb 12, tots ells de la campanya d’hivern que s’ha duit a terme aquest any a l’illa de l’Aire. Una altra espècie sedentària, el busqueret capnegre (Sylvia melanocephala), amb 7 recuperacions és la tercera, més de la meitat de les recaptures són femelles capturades a finals de campanya. També s’han agafat dos exemplars de colom salvatge (Columba livia) residents a l’illot, el més antic anellat l’any 2012. Altres espècies recuperades, un de cada, també anellats durant la campanya d’hivern, són: un verderol (Carduelis cholris), una cadernera (Carduelis carduelis) i un tord blanc (Turdus philomelos). Una recuperació interessant és la d’un rossinyol (Luscinia megarhynchos) anellat l’any 2018 a l’estació d’esforç constant d’Alforí. Recuperacions estrangeres n’hi ha hagut 5, un ull de bou comú (Phylloscopus collybita) d’Itàlia, un puput (Upupa epops) d’Alemanya, una boscarla de canyís (Acrocephalus scirpaceus) de Bèlgica i dos ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus), un de França i l’altre anellat l’any passat, el 18 d’abril, a l’estació de Tabarca (Alacant).

A partir d’aquí, els nombres que presentam corresponen sempre al període 1 d’abril-15 de maig, com s’ha comentat abans. Les 12 espècies més anellades, sense comptar el passerell (Carduelis cannabina), resident a l’illa, són, en primer lloc, l’ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus) amb 1.700 primeres captures, un 20,6% per damunt de la mitjana global del projecte. Les espècies que segueixen són, per ordre de més a menys, la coa-roja reial (Phoenicurus phoenicurus), 370 anellaments, un 75,6% més de la mitjana. El busqueret de capell (Sylvia atricapilla) és sorprenentment, la tercera amb 270 ex., un 177,4% superior al promig dels 25 anys. El rupit (Erithacus rubecula) amb 265 captures, comptant anellaments i recuperacions, un 5,8% per damunt de la mitjana. La següent espècie és l’ull de bou comú (Phylloscopus collybita) amb 255 anellaments, un 92% superior a la mitjana. Després ve el busqueret d’abatzer (Sylvia communis), amb 232 anellaments, 68,5% superior als nombres globals del projecte. El rossinyol (Luscinia megarhynchos) amb 134 captures, també és una de les espècies que ha pujat en relació al promig 1995-2019. El menjamosques gris (Muscicapa striata) amb 121 anellaments ha estat un dels migrants de llarga distància que més ha pujat en relació a la mitjana, un 69%. L’oronella (Hirundo rustica) s’ha anellat força, en concret 100 exemplars, essent un 151% superior als nombres generals del projecte. A continuació tenim la tórtora (Streptopelia turtur), una de les sorpreses agradables d’aquest any, amb 82 anellaments i un 86% per damunt de la mitjana. Aquest ha estat el millor any en quant a captures de tot el projecte. Una bona notícia, tenint en compte la tendència negativa que mostraven el nombres dels darrers anys a l’illa de l’Aire, i també la tendència negativa detectada a tot el continet europeu. El busqueret de garriga (Sylvia cantillans/subalpina) amb 62 anellaments ha quedat un 14,9% per davall del promig global, essent una dels pocs migrants transaharians que ha baixat en relació a la mitjana. I la darrera espècie, el menjamosques negre (Ficedula hypoleuca) amb 53 anellaments, també per davall de la mitjana, concretament un 38,5%.

Un comentari general que es pot fer en relació a aquests nombres és que gairebé totes les espècies 10 de 12, han pujat en relació als nombres totals, tant pel que fa a les espècies presaharianes, amb pujades molt pronunciades, com les transaharianes. El fet que els migrants de curta distància hagin passat lleugerament retardades ha fet que alguns dies hi hagi hagut un nombre de captures molt alt, arribant a superar el centenar de captures per dia en 17 ocasions, i en dues fins i tot s’han assolit més de 500 anellaments!

Altres espècies comunes i relativament abundants en anys anteriors destaquen pels baixos nombres de captures assolits aquest any: el busqueret mosquiter (Sylvia borin) amb 36 anellaments i la boscarla de canyís (Acrocephalus scirpaceus) amb 28, en són dos exemples. La bosqueta icterina (Hippolais icterina) amb només 8 anellaments, gairebé tots el darrer dia de campanya, també és una de les que han quedat amb nombres per davall de la mitjana, en aquest cas més d’un 60% per inferior.

Altres espècies que se solen capturar cada any, tot i que en nombres baixos i de forma irregular són l’hortolà (Emberiza hortulana) i l’ull de bou xiulaire (Phylloscopus sibilatrix). Idò, aquest any, sorprenentment, no s’han vist en pas per l’illa. Durant la tercera setmana de campanya vam patir una llevantada molt forta, fet que va portar ocells més orientals cap aquesta banda de la Mediterrània, portant fins a 34 ull de bou xiulaires a l’estació dels Aiguamolls de l’Empordà. De forma misteriosa tots aquests ocells han passat per damunt l’illa sense aturar-se.

El boscaler pintat gros (Locustella naevia), amb 11 exemplars anellats, la bosqueta comuna (Hippolais polyglotta) amb 19 anellaments i l’ull de bou pàl·lid (Phylloscopus bonelli), amb 10 captures estan gairebé en la mitjana del projecte.

Un grup d’ocells interessant, ja sigui perquè no són comuns cada any, o perquè s’han anellat de forma abundant, o simplement per la vistositat dels seus colors són l’abellarol (Merops apiaster), la mèl·lera vermella (Monticola saxatilis), l’oriol (Oriolus oriolus), el puput (Upupa epops), 36 anellaments, un 120% per damunt de la mitjana, el capsigrany (Lanius senator) amb 24 captures, després de molts any de declivi, aquest any s’ha anellat un 29,5% per damunt de la mitjana, o el rasclet pintat (Porzana porzana), primera captura en els 27 anys de projecte. Per a totes les espècies no citades en aquest text, es pot consultar el nombre d’anellaments d’aquest any a la taula que podeu veure al final d’aquesta nota.

Pel que fa a rareses citar la captura d’un exemplar de menjamosques menut (Ficedula parva), segona captura durant la primavera a l’illa de l’Aire en 27 anys, raresa estatal. El busqueret xerraire (Sylvia curruca) amb una captura, espècie regular els darrers anys, també és raresa a nivell estatal. També s’han anellat diversos exemplars de la subespècie oriental de busqueret de garriga (Sylvia cantillans albistriata).

Com a rareses balears citar els anellaments d’un exemplar de coadreta (Cercotrichas galactotes) i dos de bosqueta pàl·lida (Iduna opaca)

De les espècies residents, sembla que la població de busqueret capnegre (Sylvia melanocephala) hagi disminuït lleugerament, gairebé podem confirmar que el tord negre (Turdus merula) no cria a l’illa i els passerells (Carduelis cannabina) segueixen essent l’espècie de passeriformes més abundant, augmentant el nombre de captures en relació als darrers anys. També s’han anellat tres exemplars de mèrlera blava (Monticola solitarius), antic nidificant a l’illa, fet que ens fa ser optimistes pensant en la possible recolonitzaió.

A continuació podeu veure la taula amb les captures d’aquest any, la del global del projecte, la mitjana dels 25 anys de feina i la variació respecte del promig. Podreu veure com la majoria d’espècies tenen una tendència positiva (marcades en verd). Les espècies que s’han anellat per davall de la mitjana (marcades en vermell) són espècies amb poques captures, on un o dos anellaments poden fer variar aquesta tendència.

I açò és tot pel que fa a la campanya de primavera a l’illa de l’Aire. Moltes gràcies a tots els col·laboradors i a tothom que ha anat seguint les informacions a través d’aquest bloc.

Total i 2019_Taula_page-01

 

Total i 2019_Taula_page-02

Total i 2019_Taula_page-03

Anuncis
Categories: Novetats | Deixa un comentari

Recuperació de puput!

Avui una petita nota per comentar una notícia interessant sobre una recuperació estrangera. És tracta d’un exemplar de puput Upupa epops que va ser anellat a la campanya de primavera, aquí a l’illa de l’Aire, l’abril de 2017 i que ha estat observat a Estònia just fa uns dies, el maig de 2019. És una de les poques vegades que ens ha arribat una recuperació d’un ocell, relativament petit, per la lectura de l’anella i no per la captura de l’ocell. Casualment, aquest any ja havíem recuperat un puput amb anella alemanya, i l’any passa’t un altre de Polònia.

 

Ampliant la fotografia es pot veure l’anella, amb el remitent d’Aranzadi que va ser posada aquí a l’illa de l’Aire l’11 d’abril de 2017.

Aprofitam per penjar algunes fotografies dels darrers anellaments fets en aquesta campanya.

 

 

De dalt a baix i d’esquerra a dreta: guàtlera Coturnix coturnix, súl·lera Emberiza calandra, busqueret mosquiter Sylvia borin, oriol Oriolus oriolus, cucui Cuculus canorus i colom salvatge Columba livia.

I per acabar una imatge ben guapa del llaüt d’en Rafel fent un dels viatges cap a l’illa amb el darrer grup de voluntaris sortint de la cala de sant Esteve (Es Castell).

IMG-20190514-WA0017

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Acaba la campanya “oficial”!

Ja hem arribat al 15 de maig, data en que acaba la campanya oficial de Piccole Isole. A continuació presentarem els resultats que ha donat la campanya entre l’1 d’abril i el 15 de maig, tot i que vàrem començar el 27 de març i acabarem el 20 de maig, completant dues péntades més, una abans i una després de les dates mitjanes del projecte. Aquesta darrera, les captures han baixat molt, ha estat la més fluixa de tota la campanya, amb només 88 captures. Només una espècie nova aquests darrers cinc dies, una que estàvem esperant feia dies, la bosqueta icterina Hippolais icterina, que per unes hores ha entrat en el còmput final d’aquest any! El total de captures des de l’inici de la campanya, el 27 de març, és de moment de 4.304 primeres captures de 65 espècies diferents.

Aquí a l’esquerra veim un exemplar de bosqueta icterina, i a l’a dreta el mateix exemplar comparat amb la bosqueta comuna. Notau com la bosqueta icterina te la forma del cap més “aerodinàmica” comparada amb la comuna.

La majoria d’espècies, de les considerades abundants, s’han anellat per damunt de la mitjana històrica del projecte, com sempre es poden consultar totes les dades de l’1 d’abril al 15 de maig al següent l’enllaç del bloc: https://apps.ornitologia.org/anella/migra Com ja hem comentat en anteriors posts, açò ha passat tant en les espècies transaharianes com en les presaharianes. El total de captures de la “campanya oficial” ha estat de 4175 de 64 espècies. Tan sols una espècies anellada els primers cinc dies de campanya, la titeta sorda Anthus pratensis no s’ha tornat a capturar la resta de dies fins avui. Algunes espècies anellades gairebé cada any, ull de bou xiulaire Phylloscopus sibilatrix, la torrola Calandrella brachydactyla, l’hortolà Emberiza hortulana i la titeta d’estiu Anthus campestris no s’han anellat aquest any, així i tot el nombre d’espècies ha estat molt elevat.

Abans de passar a la llista de captures comparada dels darrers 8 anys, donam la benvinguda al darrer grup de voluntaris que acompanyen a l’anellador del torn Raül. Són Emili Garriga i Josep Capó de la SOM i David González del grup de  Biologia i Conservació de Vertebrats de la Universitat Complutense de Madrid (BCV-UCM).

Aquí a l’esquerra els tres voluntaris amb una interessant captura entre les mans, un oriol Oriolus oriolus. A la dreta David anellant l’oriol.

I ara si, passam a la llista definitiva de les captures d’aquest any per la temporada 1 d’abril-15 de maig, dates que empram normalment per fer les anàlisis dels resultats. Són les dates que s’han repetit des de l’any 1995 fins avui, i per tant les dades que ens serveixen per comparar resultats.

COMPARATIVA_15MAIG_19_page-1

COMPARATIVA_15MAIG_19_page-2

COMPARATIVA_15MAIG_19_page-3

En acabar els cinc dies que ens separen del final de la campanya, el proper dia 20 de maig, presentarem els resultats final del projecte per aquest any 2019. Gràcies per la vostra atenció!

 

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Més de 4000 ocells anellats!

Després d’uns dies sense informar de les novetats a l’illa, tornam a la càrrega amb molta informació nova i interessant. A la péntada 6-10 de maig no s’han anellat molts ocells, hem patit alguns dies de tramuntana i altres en els que els ocells migradors passaven de llarg, però així i tot les captures han estat molt bones. S’han anellat tres rareses, dues d’elles considerades rares a les illes Balears i l’altra raresa estatal. En el cas de les rareses Balears, es tracta de la segona captura de bosqueta pàl·lida Iduna opaca i la primera d’un exemplar de coadreta Cercotrichas galactotes, ocell que no es veia a l’illa des de l’any 2012 i del qual només s’han anellat quatre des de l’inici del projecte a l’any 1993. La raresa estatal és un menjamosques menut Ficedula parva, segon en la història del projecte, tot i que a la tardor també s’ha anellat algun cop.

A l’esquerra l’exemplar de bosqueta pàl·lida i a la dreta el coadreta

Dues imatges del menjamoques menut

A més d’aquestes rareses s’han continuat anellant espècies noves per la campanya d’enguany que, tot i que són comunes, encara no s’havien anellat. Es tracta de la guàtlera Coturnix coturnix, el tord de prat Acrocephalus arundinaceus i l’enganapastors Caprimulgus europaeus.

Altres espècies que són més tardanes, s’han començat a capturar de forma més regular, algunes en nombres per damunt de la mitjana històrica, com podreu veure a la següent taula. Són la boscarla de canyís Acrocephalus scirpaceus, la bosqueta comuna Hippolais polyglotta, el menjamosques gris Muscicapa striata o el busqueret gros Sylvia borin. De les espècies que no s’estan anellant i que crida molt l’atenció hi ha la bosqueta icterina Hippolais icterina i l’ull de bou xiulaire Phylloscopus sibilatrix. Del primer encara pensam poden arribar, és una espècie bastant tardana, per l’ull de bou és ben rar que encara no s’hagi anellat cap exemplar.

A la següent taula podeu veure els nombres d’anellaments dels darrers 8 anys comparats amb els resultats a dia 10 de maig de tots aquests anys.

Comparativa captures 10 maig 2019_1

Comparativa captures 10 maig 2019_2

Categories: Novetats | Deixa un comentari

RESULTATS A DIA 5 DE MAIG

Els dies van passant a l’illa de l’Aire, i la campanya s’apropa al final. Així i tot encara queden 15 dies per tancar i desmuntar les xarxes i tota l’estació. Aquests darrers dies el ritme de captures ha baixat en relació als dies anteriors, però encara estem molt per damunt de la mitjana històrica del projecte, i també per damunt dels resultats dels darrers 8 anys, com es pot veure a la següent taula. La majoria d’espècies estan molt per damunt de les captures mitjanes, només podríem destacar, en sentit contrari, tres espècies, de les considerades comunes: el menjamosques negre Ficedula hypoleuca, molt abundant els darrers anys i bastant per davall dels nombres dels darrers anys, i la bosqueta icterina Hippolais icterina i l’ull de bou xiulaire Phylloscopus sibilatrix que, tot i que encara és molt bona època per anellar-los, no s’han deixat veure per l’illa. En menor mesura també podríem citar en aquest reduït grup l’hortolà Emberiza hortulana, espècie, potser, no tant comuna com les anteriors i encara no anellada aquest any.

En general, les espècies presaharianes s’han anellat de forma força abundant, per damunt de la mitjana històrica gairebé tots, encara que els darrers anys també s’han anellat bastants exemplars: rupit Erithacus rubecula, busqueret de capell Sylvia atricapilla, ull de bou comú Phylloscopus collybita i tord blanc Turdus philomelos són els més representatius d’aquest grup.

I del grup dels transaharians més abundants, gairebé tots estan assolint uns nombres extraordinaris, especialment tenint en compte que encara falten 10 dies “oficials” de campanya fins el 15 de maig, i quinze per tancar-la del tot. Us recordam que la següent taula només agafa els resultats de les dates compreses entre l’1 d’abril i el 5 de maig de cada any. No es tenen en compte per fer les comparacions els anellaments fets durant el mes de març.

Abans de passar a la taula de resultats, donam la benvinguda a les tres col·laboradores que durant aquesta setmana ajudaran l’anellador responsable, Santi Catchot, en totes les tasques que es duguin a terme a l’illa, entre d’altres l’anellament nocturn de marinerets Hydrobates pelagicus, pel projecte de seguiment que duu Santi a l’illa.

 

Les voluntàries, Nere Zorrozua (ARANZADI), Lídia López (ICO) repetidora aquest any, i Nerea Pagaldai (ARANZADI) a punt d’entrar a l’illa després d’un bon temporal de tramuntana, amb l’empresa http://www.blacklizardtours.com Tlf. 619.06.53.90, un nou col·laborador de la campanya.

Anellant HYDPEL

Primera nit a l’illa, i feina extra a la nit!

 

Ara sí, la taula amb els resultats comparats dels darrers 8 anys de campanyes.

 

5 MAIG 19 COMPARATIVA_page-0001

5 MAIG 19 COMPARATIVA_page-0002

5 MAIG 19 COMPARATIVA_page-0003

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Nou equip, nous ocells!

Aquest cap de setmana passat es va produir un nou canvi d’equip responsable de l’anellament a l’illa de l’Aire. Van sortir en Ricard, na Ioar, en José Miguel i na Vanessa, i van deixar el seu lloc a l’equip format per Richard Barnes (BTO), en qualitat d’anellador responsable de l’estació, en Peter Clark (BTO), n’Aïda Sabaté (ICO) i n’Iñaki Aiartza (Aranzadi).

Richard, Pete, Aïda, Iñaki

Encara no havien posat els peus a terra i ja tenien els ocells preparats a les bosses per començar a fer feina.  Van començar dia 28 i no han aturat encara, amb jornades gairebé sempre per sobre de les 100 primeres captures, com es pot veure al següent gràfic.

captures-diries-totes-le

De les noves espècies anellades aquests darrers dies destacarem, per la seva vistositat i espectaculars colors, l’abellarol Merops apiaster, que en una sola jornada se’n van anellar 9! A les següents fotografies es poden veure les cares de satisfacció dels anelladors en el moment d’anellar-los i alliberar-los.

IMG-20180510-WA0015

Pel que fa a la resta, comentar que les captures continuen a molt “bon ritme” i que la majoria d’espècies, i els nombres globals, estan per damunt de les mitjanes històriques, i gairebé podríem assegurar que ens trobem, de moment, en un dels millors anys quant a quantitat d’anellaments. Es poden consultar les captures parcials d’enguany comparades amb la mitjana història al següent enllaç: https://apps.ornitologia.org/anella/migra/AIRE/charts

I per acabar, felicitar a Santi Catchot que ha estat el seu aniversari aquest darrer cap de setmana, i que ho va celebrar damunt els penyals de l’illa de l’Aire, amb pastís sorpresa, i amb una anellada de marinerets Hydrobates pelagicus, pel projecte de seguiment que duu a terme paral·lela ment a la campanya d’estudi de la migració. Moltes felicitats de part de tot l’equip de l’AIRE!

Equip Ricard, Ioar, Josemi, Vanessa (3)

 

La darrera captura de la campanya, encara per identificar:

Ocell plàstic

Categories: Novetats | Deixa un comentari

3.000 ocells anellats!

Ja fa un mes que vam començar la campanya d’estudi de la migració dels ocells a l’illa de l’Aire. Com cada any, la campanya es durà a terme entre els dies 1 d’abril i 15 de maig, que són les dates centrals que s’han vingut duent a terme des de l’any 1995. Però, com sempre que podem, allargam l’estada a l’illa per intentar treure uns resultats més amplis que ens permetin entendre millor que passa cada any amb els milions d’ocells migradors que travessen la Mediterrània. Aquest any hem començat el 27 de març i acabarem el 20 de maig, cobrint l’època central de la migració dels ocells transaharians, i al mateix temps, avançant 5 dies, veiem gairebé el principi d’aquesta migració. També treim  important informació sobre la finalització de la migració presahariana.

Els resultats que esteim aconseguint són, de moment, espectaculars. S’estan anellant moltes espècies, 61 diferents s’han anellat ja, els nombres de captures estan molt per damunt de la mitjana històrica, sempre comparant les dades obtingudes durant la mateixa època d’estudi (1 d’abril-15 de maig) i amb la mateixa metodologia per poder comparar resultats, la major part d’espècies considerades abundants, tant les presaharianes com les transaharianes estan, també, per damunt dels nombres habituals. En 12 jornades hem anellat més de 100 ocells, de les quals n’hi ha  una de més de 200, i dues de més de 5oo! A la tercera péntada la mitjana de captures per dia va ser de més de 200 ocells. Uns nombres espectaculars. 

captures-diries-totes-le

captures-per-pntada-tote

Com podeu veure a la següent taula, els principals ocells presaharians, el rupit Erithacus rubecula, l’ull de bou comú Phylloscopus collybita, el busqueret de capell Sylvia atricapilla o el tord blanc Turdus philomelos ja han superat la mitjana històrica (aquests migrants passen més prest, per tant ja no s’anellaran molts exemplars més), i els transaharians històricament més abundants també han sobrepassat ja les captures mitjanes dels darrers 24 anys (d’aquestes espècies encara s’espera que s’anellin més exemplars, el pas migratori dels ocells transaharians s’allarga fins a finals de maig).

Els resultats es presenten en dues columnes, la primera amb els resultats totals de la campanya d’enguany, i la segona amb els anellaments des de l’1 d’abril, que és la data comuna de totes les campanyes i per tant comparable entre si.

Més informació de les captures històriques i dels resultats d’enguany al següent enllaç: https://apps.ornitologia.org/anella/migra

Totals 26 d'abril

Totals 26 d'abril0002

Com s’ha pogut comprovar, des de l’inici, el 27 de març, ja s’han anellat 3000 ocells, 2871 des de l’1 d’abril. I encara no s’han vist per aquí algunes de les espècies migratòries comuns, que esperam anellar a partir d’aquesta propera setmana: ull de bou xiulaire Phylloscopus sibilatrix, bosqueta icterina Hippolais icterina, enganapastors Caprimulgus europaeus i hortolà Emberiza hortulana són algunes de les espècies que començarem a anellar a partir de demà!

També les recuperacions d’exemplars anellats fora de Menorca està sent bona, s’han recuperat 5 ocells amb anella estrangera: un ull de bou comú de França, un ull de bou de passa d’Itàlia, un altre d’Espanya (hem sabut que va ser anellat l’any passat a l’illa de Tabarca, Alacant, el 18 d’abril), un puput d’Alemanya i la darrera una boscarla de canyís Acrocephalus scirpaceus de Bèlgica.

Esperam que aquesta informació us interessi, seguirem informant!

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Nou equip de campanya!

Després de tants dies de vent de l’est fort, i amb dos dies de retard, s’ha pogut dur a terme el canvi de guàrdia a l’illa. Han sortit en Raül, na Marga, na Lídia i n’Álvaro deixant pas al nou equip format pels anelladors Ricard Poch (ICO) i Ioar de Guzmán (ARANZADI), i els auxiliars José Miguel Yetano (ARANZADI) i Vanessa  Mesquida (SOM).

Ricard_Ioar_Yetano_Vanessa

El nou equip a Cales Fonts apunt d’embarcar rumb a l’illa de l’Aire

 

Una volta passat el temporal les captures de migrants han tornat a l’illa, així els dies 22 i 23 s’han tornat a superar el centenar d’anellaments cada dia. Es segueixen capturant noves espècies, però potser el que més crida l’atenció d’aquests tres darrers dies és la gran quantitat de tòrtores Streptopelia turtur anellades (i vistes), amb 12, 21 i 15 respectivament. Aquest espectacular moviment observat per l’illa de l’Aire no l’havíem vist mai abans! Només amb aquests tres dies s’ha superat la mitjana de captures històrica de la campanya. En acabar la péntada donarem més informació de les captures totals i les noves espècies.

 

D’espècies anellades aquests dies destacarem el xòric Falco tinnunculus, el primer que anellam enguany i, a més de les tòrtores, la gran quantitat d’oronelles Hirundo rustica que s’han agafat, especialment a la nit, quan baixaven a dormir als tamarells. Aquest fet demostra les dures condicions de vol que han tingut els darrers dies, no és molt comú que s’aturin a dormir a l’illa. Una altra dada interessant són els ulls de bou de passa Phylloscopus trochilus, que ja superen els 1000 exemplars anellats!

FALTIN_Aire19
 Exemplar de xòric anellat el dia 23 d’abril
Categories: Novetats | Deixa un comentari

Resultats a 20 d’abril

Ahir dia 20 vàrem tancar la cinquena péntada de la campanya, quarta de l’abril, amb els resultats més baixos d’enguany. Comparat amb els resultats dels cinc dies anteriors, que creim va ser la més forta de la història, encara resulta més impactant la diferència en el nombre de captures. Aquests resultats tant fluixos venen donats, en una part important, pel fort temporal de llevant (vent de l’est) que ha assotat l’illa de l’Aire, i les illes Balears en general, des del passat dijous dia 18.

Així i tot, sempre i trobam alguna cosa positiva, hem anellat cinc espècies noves, algunes d’elles ja comentades ens posts anteriors. La darrera, i potser la d’un color més espectacular, ha esta la d’un exemplar mascle d’oriol, que com es pot veure a la foto és d’un groc impressionant.

A continuació podeu veure una taula amb els resultats comparats, a dia 20 d’abril i sense els cinc dies de març, dels darrers set anys de campanya. Veim què, malgrat aquests darrers cinc dies, 16 a 20 d’abril, aquesta campanya està sent la més profitosa en quant a captures de tots aquests anys, gràcies als espectaculars nombres assolits els primers quinze dies d’abril. Pocs anàlisis més podem fer ara mateix, l’absència d’ocells migradors a l’illa no ens ho permet fer.

Comparativa 20 abril_2019_1

Comparativa 20 abril_2019_2

 

Acabarem aquesta entrada recordant-vos alguns enllaços d’interès ornitològics, bàsicament per saber com van les coses en altres indrets on es duen a terme campanyes d’estudi de la migració incloses en el projecte “PICCOLE ISOLE”:

Butlletí d’Ornitologia de la SOM, Plemes i anelles: http://www.menorcasom.org/book/plomes-i-anelles-no-1/

Resultats de les campanyes de primavera de l’illa de l’Aire (Menorca), Aiguamolls de l’Empordà (Catalunya) i Yasmina (Marroc): https://apps.ornitologia.org/anella/migra

En aquesta pàgina de facebook podreu anar seguint els resultats de la campanya de Tabarca, Alacant: https://www.facebook.com/SEO-Alicante-1667413756811762/

Facebook de la Campanya d’anellament prenupcial a illa Grossa, Múrcia: https://www.facebook.com/Grupo-de-anillamiento-ANSE-974462999302827/

 

I per acabar algunes imatges més del temporal, és una de les poques coses que poodem fer, fer fotos, aquests dies que no hi ha ocells!

Darrera aquesta aigua hi ha la cova on solem anar a nedar!

 

Aire19_temporal (2)

El bufador de l’Aire, mai l’havíem vist en “acció”!
Categories: Novetats | Deixa un comentari

Temporal de llevant, migració nul·la!

Després d’una primera quinzena d’abril espectacular en quant a nombre total d’anellaments i d’espècies, ens ha arribar un gran temporal de llevant, ja sabem que aquest vent és el pitjor per la migració dels ocells, i les captures han caigut en picat. El dia 16 encara es van anellar 95 ocells, el dia següent només 23, però els dos darrers dies, 18 i 19,  nomes s’han capturat 6 i 5 ocells respectivament, amb més de la meitat de l’estació de xarxes tancades pel fort temporal de l’est. Així i tot han anat caient espècies noves, com la tòrtora Streptopelia turtur, la blaveta Luscinia svecica, i fins i tot una gavina camagroga Larus michahellis.

 

 

La part més interessant d’aquests darrers dies tant fluixos en pas migratori ha estat la recuperació d’un puput Upupa epops amb anella alemanya, la segona recuperació estrangera que agafam a l’illa. Es tracta, probablement, d’un dels exemplars que cria als territoris més septentrionals d’Europa.

IMG-20190418-WA0001

Durant aquestes hores de poca feina, hem pogut detectar, gràcies a la vista i la càmara de na Lídia, aquesta gavina camagroga, que ha resultat ser un poll anellat aquí mateix, però ja fa 15 anys, per ser més exactes va ser anellat el dia de Sant Jordi de l’any 2005 per Ernest García, juntament amb Pedro Bescós.

IMG-20190419-WA0010

Ens despedim del dia amb aquestes precioses imatges de l’impressionant temporal de vent que afecta les illes aquests dies. I sabent que ens queden uns dies més per passar a l’illa sense ocells!

 

 

Fotos de Lídia López

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.