Resum final campanya 2016

El passat dia 15 de maig donàvem per acabada la campanya d’estudi de la migració prenupcial que s’ha dut a terme a l’illa de l’Aire (CAMPANYA PICCOLE ISOLE). Aquest any ha constat de 50 dies de feina, del 27 d’abril fins al 15 de maig.

Els resultats totals han sigut els següents: 2.791 primeres captures de 60 espècies diferents, repartides de la següent manera: 2.722 anellaments, un 6.5% per davall de la mitjana 1995-2016, i 69 recuperacions, a més de 1.324 controls d’ocells anellats durant la mateixa campanya. En aquest enllaç podeu veure el total de captures del global del projecte 1995-2016: Totals aire 1995-2016

Les 12 espècies més anellades (sense comptar el passerell (Carduelis cannabina), resident a l’illa, són, en primer lloc, l’ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus) amb 1.150 primeres captures, lleugerament per davall de la mitjana global del projecte. Les espècies que segueixen són, per ordre de més a menys, el ropit (Erithacus rubecula) amb 219 anellaments i 13 recuperacions d’ocells anellats la majoria durant la tardor i hivern passat a la mateixa illa. El menjamosques negre (Ficedula hypoleuca) amb 176 anellaments és la tercera més abundant d’enguany, i una de les poques espècies que s’ha capturat molt per damunt de la mitjana, un 130%, essent el segon any seguit que s’anella de forma molt abundant. La coa-roja reial (Phoenicurus phoenicurus), 163 anellaments és la quarta, amb unes captures més a prop dels nombres habituals d’aquesta campanya, només un 12% per davall de la mitjana. El menjamosques gris (Muscicapa striata) amb 142 anellaments ha estat la sorpresa d’aquest any, amb captures d’un 130% per damunt de la mitjana. A continuació tenim el busqueret d’abatzer (Sylvia communis), amb 112 anellaments, el rossinyol (Luscinia megarhynchos) amb 98 i el busqueret mosquiter (Sylvia borin) amb 91 anellaments. Fent un bot quantitatiu important, passam a la novena espècie, que és l’ull de bou comú (Phylloscopus collybita) amb només 44 anellaments i una recuperació, la tórtora (Streptopelia turtur), amb 43 captures, el busqueret de garriga (Sylvia cantillans) amb 40 i la boscarla de canyís (Acrocephalus scirpaceus) amb 35 i una recuperació estrangera són les darreres d’aquesta llista de les 12 espècies més anellades. D’aquestes, i algunes més podeu veure la diferència de captures en relació al total del projecte a la taula 1.

Altres espècies que se solen capturar cada any, tot i que en nombres baixos, com ara l’hortolà (Emberiza hortulana) i el boscaler pintat gros (Locustella naevia), l’any passat no es van anellar, ha estat un any regular, amb 3 i 9 exemplars anellats respectivament, per davall de la mitjana. En canvi l’ull de bou pàl·lid (Phylloscopus bonelli), i l’ull de bou xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) han tingut un bon any i s’han anellat un 107% i un 40% per damunt de la mitjana, amb 18 i 23 captures respectivament.

Tot i que és molt difícil fer una anàlisi de la campanya sense tenir dades de la hivernada passada a l’Àfrica ni dades de les altres estacions mediterrànies (tant les més orientals, italianes, com les més occidentals, costa peninsular catalana i espanyola) es pot veure clarament que les espècies transaharianes s’han mantingut o baixat lleugerament, exceptuant unes poques que ja hem comentat abans, i les presaharianes, totes, han tingut resultats per davall dels nombres habituals, molt diferent a l’any passat on vàrem veure com aquests migrants es capturaven per damunt de la mitjana. El fet que la campanya comenci bé al final de l’època de migració dels ocells transaharians fa que aquestes oscil·lacions en el nombre de captures sigui bastant normal. Molts ocells poden haver passat just uns dies abans de començar a anellar a l’illa.

Quant a les recuperacions, com sempre les espècies residents i nidificants a l’illot han estat les més recapturades. En total han estat 69 repartides de la següent forma: 45 passerells (Carduelis cannabina), 6 busquerets capnegre (Sylvia melanocephala), 13 ropits (Erithacus rubecula), tots ells anellats durant la passada campanya de tardor o durant unes jornades fetes al mateix lloc durant l’hivern, per tant hivernants a l’Aire, i un tord negre femella (Turdus merula). A més, s’han produït 3 recuperacions procedents d’ocells no anellats a l’illa de l’Aire: un ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus), de Suècia; un ropit (Erithacus rubecula) de Polònia i una boscarla de canyís (Acrocephalus scirpaceus) amb anella de Bèlgica. Com a curiositat citar que durant la campanya ens ha arribat un avís de recuperació de Suissa, d’un ropit anellat a principis d’abril aquí mateix i ja recapturat a l’estranger, tot i que malauradament hagi estat depredat per un moix.

Destacables són, també, les captures d’algunes espècies considerades “rares” pels comitès de rareses de Balears o de la SEO (Sociedad Española de Ornitologia). Aquestes espècies són: tres exemplars de busqueret emmascarat (Sylvia hortensis), dos de capsigrany roig (Lanius collurio) i un altre de bosqueta pàl·lida (Iduna opaca), tots tres considerats rareses a les illes Balears i un exemplar de menjamosques de collar (Ficedula albicollis), raresa estatal.

De les espècies residents, sembla que la població de busqueret capnegre (Sylvia melanocephala) hagi disminuït, el tord negre (Turdus merula) continua per l’illa, però encara no hem estat capaços de trobar el niu o veure polls de l’any i els passerells (Carduelis cannabina) segueixen essent l’espècie de passeriformes més abundant.

A continuació us deixem dues taules amb les dades de les 25 espècies transaharianes i les 10 presaharianes més representatives i/o anellades des del 1995 fins al 2016. Hi podrem observar el total de captures i les espècies anellades enguany amb una comparativa per tal de veure la seva tendència.

%variacio_TOTAL

Taula 1: variació en el percentage de captures de les 25 espècies transaharianes i les 10 presaharianes més anellades enguany en relació al global del projecte 1995-2016.

taula_2016_Aire_%

Taula 2: número de captures de les 25 espècies transaharianes i les 10 presaharianes més anellades enguany.
Categories: Novetats | Deixa un comentari

Sorpreses a la darrera jornada!

Aquest passat dia 15 de maig vàrem dur a terme la darrera jornada d’anellament de la campanya d’estudi de la migració primaveral a l’illa de l’Aire. Després d’uns dies amb poc pas de migrants, i ja gairebé sense esperances, va arribar la darrera jornada que ja de bon matí ens va fer veure que seria ben interessant. El total de captures d’aquest dia va ser de 108, repartides entre les 18 espècies anellades. D’entre aquestes, destaquen els dos primers anellaments d’aquest any de capsigrany roig Lanius collurio, raresa balear, la quarta captura d’oriol Oriolus oriolus i la tercera de cucui Cuculus canorus.

Esquerra: cucui, Cuculus canorus. Dreta dalt: femella de capsigrany roig, Lanius collurio i baix mascle. Fotos Joan Florit

La darrera sorpresa va ser la captura, tercera d’enguany, d’un ocell amb anella estrangera. després del ropit de Polònia i l’ull de bou de passa de Suècia, dels que ja hem informat anteriorment, el darrer dia vàrem capturar una boscarla de canyís Acrocephalus scirpaceus amb anella de Bèlgica.

Esperem en pocs dies poder oferir a tothom un resum final del que ha passat en aquesta campanya. De moment aquí teniu la llista de les captures diàries:

taula_dies

Categories: Novetats | Deixa un comentari

2400 ocells anellats!

Després d’un cap de setmana molt mogut de visitants a l’illa quedam de guàrdia Raül Escandell, Gabi Sánchez, Emili Garriga, Joan Florit i Alícia Pioli. Surten Rafel Triay i Nara Triay, que han passat el cap de setmana ajudant, i la família Pedrocchi Pons, que han estat a l’illa tota la setmana.

_20160508_151901

Pel que fa al tema ornitològic, podem dir que ahir, dia 10 de maig vàrem assolir la xifra de 2400 ocells marcats amb anella. Per ordre d’abundància són: ull de bou de passa Phylloscopus trochilus, amb 1078 anellaments; la segona espècie més abundant és el menjamosques negre Ficedula hypoleuca, amb 173; el coa-rotja reial Phoenicurus phoenicurus amb 149; la quarta espècie en número de captures és el passerell Carduelis cannabina amb 112, aquest resident a Menorca; i en cinquè lloc el busqueret d’abatzer amb 104 anellaments.

També hem tingut dues recuperacions estrangeres, un ropit Erithacus rubecula, amb anella de Polònia i un ull de bou de passa Phylloscopus trochilus amb remitent de Suècia. Afegir que també hem rebut l’avís que un dels ropits anellats a principi de campanya ha estat recuperat a Suïssa, malauradament depredat per un moix: veure la fitxa en el següent enllaç 2016-6971 I

Ahir dia 10 vam batre el rècord de captures, en negatiu, amb només 3 anellaments en tot el dia. El fort temporal de xaloc va influir en la poca presència de migrants durant tot el dia.

IMG_20160509_123537

 

 

 

Categories: Novetats | Deixa un comentari

L’estació de l’Aire informa.

Des de la darrera entrada al bloc han passat moltes coses, que intentarem resumir en aquest post. Primerament agrair a la família Pedrocchi Pons (Vittorio, Bet, Arnau, Joan i Clara la seva estada a l’Aire per col-laborar en les tasques d’anellament.

IMG-20160501-WA0001

 

 

 

 

En segon lloc informar de les novetats ornitològiques, que són moltes. Ja hem passat dels 2000 ocells anellats, 1047 són ull de bou de passa i la segona espècie és el menjamosques negre Ficedula hypoleuca, entre els dies 3 i 4 vàrem anellar 104 exemplars. Aquests mateixos dies vam tenir forta entrada de migrants, 267 anellaments el dia 3 i 344 el dia 4. També hem anellat el tercer busqueret emmascarat Sylvia hortensis d’enguany i la primera raresa estatal, un menjamosques de collar Ficedula albicollis femella.

_20160506_153707

També s’han anellat noves espècies, l’oriol Oriolus oriolus, la boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus i el tord de prat Acrocephalus arundinaceus.

IMG-20160503-WA0005

Oriol femella adulta. Foto Raül Escandell

Esperam poder seguir informant de la campanya des de la mateixa illa, tot i que no sempre és possible.

Categories: Novetats | Tags: , , | Deixa un comentari

Mussol banyut!

IMG-20160428-WA0007

Aquesta nit passada hem rebut la visita a l’illa de l’Aire d’un exemplar de mussol banyut Asio otus que va ser capturat i anellat per l’equip l’ornitòlegs presents a l’illa. És tracta de la tercera captura en els 24 anys de campanya, d’aquest preciós rapinyaire nocturn, nidificant escàs a l’illa de Menorca. Amb aquesta són dues les espècies diferents de mussols que s’han anellat aquest any, el mussol banyut i el mussol Otus scops.

IMG_20160423_083202

 

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Primers anellaments de bosqueta icterina i enganapastors.

Durant la jornada d’avui, 27 d’abril, s’ha capturat el primer exemplar de bosqueta icterina Hippolais icterina a la campanya de l’illa de l’Aire. Com està passant a moltes espècies, aquest any s’ha avançat lleugerament la seva arribada en relació a la data mitjana del conjunt del projecte ja que normalment arriben a principis de maig.Es tracta d’una espècie que migra normalment per rutes més orientals, essent les illes el límit occidental on és comú veure’l.

IMG-20160427-WA0009

També s’ha anellat el primer exemplar d’enganapastors Caprimulgus europaeus de la campanya, espècie comuna i nidificant a Menorca, però generalment poc anellada.

IMG-20160427-WA0011

A la següent taula podeu veure la llista actualitzada de captures:

capturada

capturada2

 

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Moltes novetats!

Durant aquesta setmana que no hem penjat cap notícia al bloc s’han produït moltes novetats en la campanya d’anellament de l’illa de l’Aire. Canvis de personal, captura d’una raresa, primeres captures d’espècies per la campanya d’enguany, però la novetat més gran han estat els tres dies seguits amb bon pas de migració. Com sempre, podeu veure la llista diària de captures en el següent enllaç Captures Aire 2016

Anem per parts, idò. Pel que fa a la raresa, comentar la segona captura d’aquest any del busqueret emmascarat Sylvia hortensis, anellada el dia 24 d’abril juntament amb una forta entrada de migrants, principalment ull de bou de passa Phylloscopus trochilus.

SYLHOR_Aire16.jpg

Segon exemplar de busqueret emmascarat Sylvia hortensis d’enguany. Foto Santi Catchot

 

Les espècies noves anellades aquests darrers dies són el tord negre Turdus merula, el pardal comú Passer domesticus, molt comú a Menorca però només visitant ocasional a l’Aire, la tórtora Streptopelia turtur, el busqueret mosquiter Sylvia borin i el boscaler pintat gros Locustella naevia. Però la notícia que més ens ha alegrat ha estat veure un bon pas d’ocells migradors, la campanya estava resultant un poc pobre en resultats, com l’any passat, i ja començàvem a pensar que l’hivern a l’Àfrica havia estat molt dolent per aquests petits passeriformes. Així, el dia 22 es van anellar 123 ocells, 100 el 23 i el 24, rècord de captures de moment per enguany, 263. Entre tots aquest ocells, alguns capsigranys Lanius senator, tant de la subespècie continental com del que cria a les illes.

Lansen_Aire16 (1)Lansen_Aire16 (9)

Mostra de les diferències en la taca blanca de l’ala i la mida del bec en el capsigrany. Taca gran i bec petit (Lanis senator senator) taca petita i bec gros (Lanius senator badius). Foto Raül Escandell

 

 

L’equip d’anelladors està conformat en aquests moments per Santi Catchot, anellador en cap, i els auxiliars J.J. Carreras, de nou a l’illa, Gabi Sánchez i Pere Mir, jove ornitòleg menorquí. Han deixat l’illa aquest cap de setmana passat en Raül Escandell i en Luís Betanzos, vingut de Muxica, ornitòleg del grup Aranzadi del País Basc. També hem tingut la visita d’en Vinca Escandell, na Josepa Rubio, en Javi Armisén i na Cati Ferrer durant el cap de setmana. Com sempre moltes gràcies a tots els col·laboradors.

IMG_20160423_182406.jpg

En primer terme, Luís Betanzos, Raül Escandell i al fons Gabi Sánchez. Foto Cati Ferrer

_20160425_142412

Vinca Escandell i mussol Otus scops. Foto Raül Escandell

 

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Primer anellament d’hortolà, Emberiza hortulana.

Avui dia 18 d’abril, juntament amb una entrada d’ull de bou de passa, Phylloscopus trochilus s’ha capturat el primer exemplar d’hortolà, Emberiza hortulana a l’illa de l’Aire. És una espècie migrant molt escassa, l’any passat no és va anellar cap exemplar, que es sol observar en migració cap a finals d’abril o principis de maig. Com altres espècies aquest any, moltes s’estan avançant en el temps, probablement el canvi climàtic està influint en les dates de migració de molts ocells.

IMG_20160418_153806

IMG_20160418_164338

També despedim avui a l’anellador de la BTO Richard Barnes que ha estat a l’illa des del dia 9. Benvinguda també a Luis Betanzos d’Aranzadi i Romain Francin, de França que estan passant uns dies a l’Aire.

 

 

 

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Bosqueta pàl·lida, Iduna opaca!

Durant la jornada de dia 16 d’abril, continuant amb un nombre baix de captures, hem capturat la segona raresa balear de la campanya. Es tracta d’un exemplar de bosqueta pàl·lida occidental, Iduna opaca, espècie molt escassa com a nidificant als Països Catalans, només cria a algunes zones d’interior del País Valencià, i més rara durant la migració. Durant els 24 anys de feina a l’illa de l’Aire s’ha anellat en 14 ocasions, comptant l’exemplar d’enguany.

Durant els dies passats hi ha hagut un poc més de moviment d’ocells migrants, essent, encara, el ropit Erithacus rubecula l’ocell més anellat fins el moment. Primeres captures per la campanya d’enguany de bosqueta comuna, Hippolais polyglotta, menjamosques gris Muscicapa striata i boscarla de canyís, Acrocephalus scirpaceus. Podeu veure la llista de les captures diàries per espècies fins el dia 15 al següent enllaç Aire2016.

També comentar que ja s’han anellat els primers polls de passerell Carduelis cannabina nascuts a l’illa. Aquesta espècie sembla que els darrers anys ha baixat de nombre, s’han capturat menys exemplars adults en les dues darreres campanyes d’anellament.

IMG-20160412-WA0017

Categories: Novetats | Tags: | Deixa un comentari

Canvi de guàrdia!

Després d’uns dies sense actualitzar el bloc, problemes tècnics a l’illa de l’Aire, tornam a la càrrega ara que hem desembarcat a Menorca una altra vegada. Des de la darrera actualització no han canviat molt les coses. El vent ha estat el protagonista principal aquests darrers dies, i la manca de migració també. Podeu veure la llista actualitzada de les captures diàries en el següent enllaç Aire16.

Les noves espècies anellades des del dia 5 no són precisament migrants transaharians: reietó cellablanca Regulus ignicapilla, Colom salvatge Columba livia, resident a l’illa, Súl·lera Emberiza calandra i xalambrí Prunella modularis. Avui dia 10 ens comuniquen que han capturat la primera titeta d’estiu Anthus campestris de la temporada!

Anthus campestris.jpg

Titeta d’estiu Anthus campestris

Les principals novetats d’aquests darrers dies ha estat el “canvi de guàrdia” en els responsables de l’estació, així dia 9 van deixar l’illa en Raül Escandell, na María Martín i na Magda Seoane i varem quedar de responsables en J.J. Carreras, juntament amb l’anellador anglès Richard Barnes, na Helen Jameson, vinguts expressament per la campanya des de Newcastle (Anglaterra) i na Marina Pons.

Persones_Aire_16 (7).jpg

Nou equip d’anelladors a l’Aire. D’esquerra a dreta: Marina Pons, J.J. Carreras, Helen Jameson i Richard Barnes, anellador responsable de l’estació aquesta propera setmana.

Persones_Aire_16 (1).jpg

Equip sortint de l’Aire. D’esquerra a dreta: Magda Seoane, María Martín, Raül Escandell i Pedro’s Boat, salvador dels anelladors a l’hora d’entrar i sortir de l’illa!
Categories: Novetats | Deixa un comentari

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.