INVITACIÓ A PARTICIPAR A LA CAMPANYA D’ANELLAMENT DE L’ILLA DE L’AIRE PRIMAVERA 2018

Com ja ve sent habitual en els darrers anys, la SOM (Societat Ornitològica de Menorca) organitza una campanya d’anellament durant la migració primaveral, emmarcada al projecte internacional Piccole Isole. El lloc on es durà a terme serà l’illa de l’Aire, una estació que està operativa a la primavera des de l’any 1993, encara que es manté el període mínim des de l’any 1995. Les dates de la campanya d’aquest any 2018 seran des del 26 de març fins al 15 de maig.

Aquesta campanya comptarà amb la presència permanent d’un anellador expert, que és el responsable de l’estació, dels anellaments i en resum de tota la feina que es desenvolupa al voltant d’aquesta campanya.

Com s’ha vingut fent des de l’inici del projecte, la SOM ofereix la possibilitat de participar en aquestes campanyes. La presència de voluntaris és bàsica per a poder dur a terme aquest projecte (2-3 voluntaris simultàniament com a màxim). Es prioritzarà la presencia d’anelladors o anelladors en formació per poder participar com a voluntaris en la campanya.

 

La manca de finançament els darrers anys fa que no es pugui oferir gratuïtament la manutenció ni tampoc els trasllats a l’illot. En concret tots els participants (anelladors locals i col·laboradors) hauran de pagar una petita quantitat per ajudar a poder fer front a les despeses de manutenció i trasllats a l’illot (també els desplaçaments per terra des de l’aeroport per exemple), encara que el tema econòmic no ha de ser un problema i ho podem parlar (estades molt llargues o altres situacions especials). D’altra banda també estarà oberta la possibilitat de fer donatius per la campanya amb l’objectiu de cobrir imprevistos.

 

És interessant aprofitar els trasllats previstos que seran normalment un dia per setmana. Concretament aquest anys 2018 els dies que està previst hi hagi trasllat són els següents: 26 de març, 2, 8, 16, 22 i 29 d’abril i 6, 7 i 14 de maig. Aquests trasllats són orientatius perquè poden canviar per causes meteorològiques. És important ajustar-se al màxim o preveure un o dos dies més en el cas que us traslladeu des de fora de Menorca.

 

A l’illa solem “viure” en una petita caseta que ens deixa autoritat portuària, allà és on fem tota la feina, dormir, cuinar, etc. (no s’entra i se surt a diari de l’illa, vivim allà). De moment no hi ha WC ni dutxes, però l’illa és prou gran per tenir intimitat. Tenim una petita placa solar i bateries que ens permeten tenir llum i carregar un telèfon mòbil, però poca cosa més. Necessitaríeu dur el bàsic, sac de dormir, llanterna frontal, calçat adient per caminar damunt roques, etc. Tot el material d’anellament i de cuina ja és a la caseta, no heu de portar res de plats, gots,…

 

També s’ha de destacar que la SOM no té cap tipus d’assegurança contractada, per la qual cosa cada participant es fa responsable de qualsevol accident que pugui tenir a la seva estada o trasllat.

 

Durant el període 1995-2017 s’han anellat més de 70.000 ocells de 114 espècies diferents i la darrera primavera de 2016 es van anellar 3.729 ocells de 61 espècies.

Es habitual capturar espècies rares com Sylvia curruca, Ficedula albicollis, o altres no tant rares però que s’anellen amb números prou interessants (Hippolais icterina, Phylloscopus sibilatrix, Emberiza hortulana,…), així com també dies de captures molt abundants (s’han arribat a capturar més de 600 ocells en una sola jornada).També podeu veure alguna memòria de resultats en la nostra WEB: www.menorcasom.org

També són interessants les poblacions d’altres espècies que nidifiquen a l’illot, especialment aus marines. Durant la campanya aprofitem la nostra estada per col·laborar en alguns dels projectes que es duen a terme actualment. També es duen a terme registres diaris dels ocells observats.

Podeu fer-vos una idea del que és l’illa clicant el següent enllaç, on veureu un vídeo fet durant l’estada d’un col·laborador fa alguns anys: http://www.youtube.com/watch?v=vSG5ZPB-9ts&feature=youtu.be.

El calendari per apuntar-se ja està obert i les dates s’aniran reservant a mesura que arribin les vostres sol·licituds. Podeu demanar més informació o aclariments al correu de la SOM o al del coordinador scatchot@gmail.com

Si esteu interessats, envieu un correu electrònic al coordinador indicant clarament que enteneu i accepteu les condicions exposades en aquesta invitació i les expectatives que teniu previstes aconseguir.

Rebeu una salutació cordial

Santi Catchot

Coordinador de la campanya

Aire17_MarcIlla (6)

Anuncis
Categories: Novetats | Etiquetes: , , | Deixa un comentari

Resum final de la campanya 2017

El passat dia 17 de maig donàvem per acabada la campanya d’estudi de la migració prenupcial que s’ha dut a terme a l’illa de l’Aire (CAMPANYA PICCOLE ISOLE). Aquest any ha constat de 60 dies de feina, del 19 d’abril fins al 17 de maig.

Els resultats totals han sigut els següents: 3.729 primeres captures de 61 espècies diferents, repartides de la següent manera: 3.644 anellaments i 85 recuperacions (captures d’ocells ja anellats en altres campanyes, tant de la mateixa illa de l’Aire com de l’estranger), a més de 1.565 controls d’ocells anellats durant la mateixa campanya. En el post anterior podeu veure la llista total de captures, també clicant en aquest enllaç: https://illadelaire.wordpress.com/2017/05/22/resultats-totals-campanya-2017-193-175/

Pel que fa als resultats pel període 1 d’abril-15 de maig, que és el període comú de feina dels anys 1995-2017, i per tant les dades que emprarem per fer les taules comparedes amb els altres anys, i per calcular les variacions en el nombre de captures amb la mitjana total del projecte, són els següents: 3.084 primeres captures, 3.000 anellaments i 84 recuperacions, només un 2,4% per davall de la mitjana, tot i que els nombres s’han mantingut gràcies, principalment, a l’augment de les captures de les espècies presaharianes. Els controls han estat 1.542.

A partir d’aquí, els nombres que presentam corresponen sempre al període 1 d’abril-15 de maig. Les 12 espècies més anellades, sense comptar el passerell (Carduelis cannabina), resident a l’illa, són, en primer lloc, l’ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus) amb 1.080 primeres captures, un 22% per davall de la mitjana global del projecte. Les espècies que segueixen són, per ordre de més a menys, el rupit (Erithacus rubecula) amb 608 captures, comptant anellaments i recuperacions, un 134,5% per damunt de la mitjana. La coa-roja reial (Phoenicurus phoenicurus), 234 anellaments és la tercera amb unes captures un 14,6% superiors al promig dels passats 23 anys i una de les poques espècies migrants transaharianes, de les considerades abundants, que està per damunt de la mitjana. La següent espècie és l’ull de bou comú (Phylloscopus collybita) amb 135 anellaments, un 4% superior a la mitja. Després veim el busqueret de capell (Sylvia atricapilla), aquest any entre les més abundants, amb 118 anellaments, un 26,6% per damunt de la mitjana. A continuació tenim el busqueret d’abatzer (Sylvia communis), amb 79 anellaments, 42,3% per davall dels nombres globals del projecte, el menjamosques negre (Ficedula hypoleuca) amb 78 anellaments és la següent, també com la majoria d’espècies transaharianes, per davall de la mitjana, concretament un 6,5%. El menjamosques gris (Muscicapa striata) amb 76 anellaments ha estat un dels pocs migrants de llarga distància que s’ha agafat per damunt de la mitjana, un 12,1%. El busqueret de garriga (Sylvia cantillans/subalpina) amb 67 anellaments ha quedat un 9,6% per davall del promig global, recuperant-se lleugerament dels nombres extremadament baixos dels darrers anys. El rossinyol (Luscinia megarhynchos) amb 66 captures, també és una de les espècies que més ha baixat en relació al promig 1995-2017. La tórtora (Streptopelia turtur), amb 43 captures és l’espècie que fa onze, gairebé en els mateixos nombres de la mitjana, només un 2,5% per davall. I per tancar aquesta llista de les 12 més anellades tenim el tord blanc (Turdus philomelos), una novetat en aquesta llista, amb 35 anellaments, un 188,5% per damunt de la mitjana.

Altres espècies comunes en aquesta llista dels més anellats han quedat fora pels baixos nombres de captures assolits aquest any, el busqueret mosquiter (Sylvia borin) amb 32 anellaments i la boscarla de canyís (Acrocephalus scirpaceus) amb 22, en són dos exemples.

 Altres espècies que se solen capturar cada any, tot i que en nombres baixos i de forma irregular són: l’hortolà (Emberiza hortulana) una de les espècies que està per damunt de la mitjana, amb 6 anellaments; en canvi altres, també comuns, s’han vist de forma més escassa enguany, el boscaler pintat gros (Locustella naevia), amb 8 exemplars anellats, l’ull de bou pàl·lid (Phylloscopus bonelli), amb només 5 captures, i l’ull de bou xiulaire (Phylloscopus sibilatrix), amb 17 anellaments, han tingut una temporada migratòria fluixa, i s’han anellat per davall de la mitjana.

A continuació podeu veure la taula amb les captures d’aquest any, la del global del projecte, la mitjana dels 23 anys de feina i la variació respecte del promig.

taula_balanç_2017

Tot i que és molt difícil fer una anàlisi de la campanya sense tenir dades de la hivernada passada a l’Àfrica ni dades de les altres estacions mediterrànies (tant les més orientals, italianes, com les més occidentals, costa peninsular catalana i espanyola) es pot veure clarament que les espècies transaharianes han baixat lleugerament, exceptuant unes poques que ja hem comentat abans, i les presaharianes, totes, han tingut resultats molt per damunt dels nombres habituals, molt diferent a l’any passat on vàrem veure com aquests migrants es capturaven per davall de la mitjana. El fet que la campanya comenci bé al final de l’època de migració dels ocells presaharians fa que aquestes oscil·lacions en el nombre de captures sigui bastant normal. Molts ocells poden haver passat durant tot el mes de març. Tot i que aquest any hem anellat 13 dies de març, la major part d’aquests migrants han passat a partir del mes d’abril.

Quant a les recuperacions, com sempre, les espècies residents i nidificants a l’illot han estat les més recapturades. En total han estat 84, repartides de la següent forma: 66 passerells (Carduelis cannabina), 4 busquerets capnegre (Sylvia melanocephala), dues d’aquestes recuperacions corresponen a exemplars anellats a l’illa fa ja 8 anys!, 12 rupits (Erithacus rubecula), tots ells anellats durant la passada campanya de tardor o durant unes jornades fetes al mateix lloc durant l’hivern, per tant hivernants a l’Aire. A més, s’han produït 2 recuperacions procedents d’ocells no anellats a l’illa de l’Aire: una tórtora (Streptopelia turtur) amb anella de la Rep. Txeca i una coa-roja reial (Phoenicurus phoenicurus) amb anella francesa. Com a curiositat citar que durant la campanya ens han arribat els avisos de recuperació de tres exemplars anellats durant aquesta mateixa campanya: un ull de bou comú (Phylloscopus collybita)  recuperat a Dinamarca 32 dies després de ser anellat a l’Aire i dos ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus), un recuperat a Holanda només 15 dies després de passar per l’Aire i l’altra trobat mort a Suècia (va xocar amb unes vidrieres després d’haver recorregut més de 4.000 km des de l’Àfrica subsahariana) 33 dies després de ser anellat aquí.

Destacables són, també, les captures d’algunes espècies considerades “rares” pel comitè de rareses de Balears. Aquestes espècies són: un exemplar de busqueret emmascarat (Sylvia hortensis), un altre de capsigrany roig (Lanius collurio) i tres de bosqueta pàl·lida (Iduna opaca), tots tres considerats rareses a les illes Balears. Aquest any no hi ha hagut cap raresa estatal.

De les espècies residents, sembla que la població de busqueret capnegre (Sylvia melanocephala) hagi disminuït lleugerament, el tord negre (Turdus merula) continua per l’illa, però encara no hem estat capaços de trobar el niu o veure polls de l’any i els passerells (Carduelis cannabina) segueixen essent l’espècie de passeriformes més abundant. També s’ha anellat un exemplar de mèrlera blava (Monticola solitarius), antic nidificant a l’illa. Veurem si açò és un primer indici de la recolonització de l’illa de l’Aire per aquesta espècie.

De moment moltes gràcies a tots els que heu seguit aquest bloc durant la campanya, en haver-hi més notícies us informarem!

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Resultats totals campanya 2017 (19/3-17/5)

Esperant la redacció de  l’anàlisi final dels resultats d’enguany, exposam avui aquí la llista de primeres captures de la campanya 2017 a l’illa de l’Aire, tenint en compte tots els dies de feina fets, és a dir del 19 de març al 17 de maig. Presentam la llista en dues columnes, com podeu veure. La primera en ordre alfabètic i la segona per nombre de captures, de més a menys.

Com dèiem al principi, en uns dies publicarem un primer anàlisi dels resultats, aquest cop si que serà comparant els resultats de tots els anys anteriors (1995-2017), però agafant de base per l’estudi les dates comunes de treball (01/14 a 15/05). Esteu atents al bloc!

taula total17_2entrades

Com sempre us recomenam visitar les altres seccions del bloc i la nostra pàgina WEB on trobareu les memòries de les campanyes dels anys anteriors:

Galeria d’anellador i col·laboradors: https://illadelaire.wordpress.com/galeria-danelladors-i-col%C2%B7laboradors/

Galeria d’ocells anellats:  https://illadelaire.wordpress.com/ocells-anellats-2014/

http://www.menorcasom.org/book/memoria-de-lestudi-de-la-migracio-a-lilla-de-laire-2016/

http://www.menorcasom.org/publicacions-2/

http://www.menorcasom.org

Categories: Novetats | Deixa un comentari

S’ha acabat la campanya “oficial”

Ahir, dia 15 de maig, vàrem donar per acabada oficialment la campanya d’estudi de la migració prenupcial dels ocells a través de la Mediterrània, anomenada Piccole Isole d’aquest preent any 2017, tot i que ens estarem a l’illa fins el dia 17, per cobrir dos mesos de campanya.

A continuació us presentaem la darrera taula de captures comparades per anys, des del 2012, ara si ja definitiva, com sempre pel període comú en tots els anys 1 d’abril-15 de maig.

En acabar aquests dos dies extres i tornats ja a l’illa grossa de Menorca prepararem un resum més complet del que ha estat tota la campanya, amb les dades d’aquest any comparades amb la mitjana del total històric del projecte.

15maig17

En uns dies publicarem el resum final de la campanya, com sempre podeu consultar més informació sobre les memòries d’altres anys a la nostra WEB, secció biblioteca:

http://www.menorcasom.org/book/memoria-de-lestudi-de-la-migracio-a-lilla-de-laire-2016/

http://www.menorcasom.org/publicacions-2/

http://www.menorcasom.org

 

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Arribam al final de la campanya 2017

S’acosta el final de campanya, oficialment avui 15 de maig és el darrer dia, tot i que aquest any allargarem la feina fins el 17. Aquest final de campanya ha estat molt fluix en quant a captures totals, però interessant en quant a espècies.

Anem a pams. En primer lloc veim com els migrant més tardans comencen a caure aquests darrers dies, com per exemple les bosquetes icterines (Hippolais icterina). També la bosqueta pàl·lida (Iduna opaca), raresa balear, s’ha capturat fins en tres ocasions dins de la darrera pèntada.

S’ha anellat un segon exemplar de soter (Hieraaetus pennatus) dins la campanya d’enguany, quatre en el total dels 25 anys de Piccole Isole a l’illa de l’Aire. Hem començat a anellar juvenils de busqueret capnegre (Sylvia melanocephala), nidificnt comú a l’illa però normalment més tardà en treure els polls del niu.

HIEPEN_Aire17

I ja per acabar, a darrera hora de dia 15, ens ha cridat molt l’atenció l’anellament de tres exemplars d’ull de bou comú (Phylloscopus collybita) i un de tord blanc (Turdus philomelos), totes dues espècies migrants presaharianes, i per tant molt rares tant avançada la migració.

També s’ha aprofitat aquests dies de poques captures pe continuar amb l’estudi de l’avifauna de l’illa, anellant els polls de gavina camagroga (Larus michahellis), la colònia de marinerets (Hydrobates pelagicus) nidificants a l’illot i l’anellament d’alguns exemplars de vinjola pàl·lida (Apus pallidus) espècie molt poc anellada i estudiada a Menorca.

Ressenyar, també, que per acabar la campanya han arribat reforços, Raül i Javi, per ajudar a l’equip titular, Santi i Luís. I hem aprofitat per celebrar l’aniversari d’aquest darrer, totes les deixades són perdudes, diuen!

IMG_20170515_155839

En acabar el dia prepararem un resum més extens dels resultats totals que intentarem publicar entre avui i demà. Esperem les vostres visites.

Mentres, si voleu, podeu anar consultant la memòria de l’any passat que trobareu en aquest enllaç: http://www.menorcasom.org/publicacions-2/

 

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Resultats a 10 de maig.

Ja han passat cinc dies més des de la publicació de la darrera llista de captures totals i la comparativa amb els darrers anys (2013-2017). Avui us volem presentar una nova taula actualitzada a dia 10 de maig, una pèntada més. En aquesta nova taula hem introduït una petita novetat, hem rescatat les dades de l’any 2012 i també les hem inclòs en la comparativa. Per tant, ara podrem veure els resultats dels darrers sis anys comparats.

En aquesta llista veim com les espècies transaharianes, esperant a veure que passa amb els darrers cinc dies de campanya, es troben lleugerament per davall de la mitjana d’aquests sis anys i com hem anat dient des del principi, les presaharianes han passat aquest any de forma més abundant. També podem observar com les espècies més tardanes han començat a passar més tard de l’habitual: busqueret mosquiter (Sylvia borin), bosqueta comuna (Hippolais polyglotta), bosqueta icterina (Hippolais icterina) bàsicament.

Açò ens fa pensar que aquests darrers dies encara hi pot haver una bona entrada de migrants. Ho veurem en la propera taula!

taula10maig

Com sempre, també, us volem apropar les darreres novetats en quant a espècies anellades. En aquest cas hem d’afegir dues de noves. Una surt ja a la taula i l’altre és novetat d’avui mateix, 11 de maig. La primera és un exemplar de sibil·lí (Burhinus oedicnemus) que tot i ser molt comú a Menorca no havia estat anellat a l’illa de l’Aire des de l’any 2009. L’altre novetat és un exemplar de bosqueta pàl·lida (Iduna opaca) migrador molt escàs considerat raresa a les illes Balears i del que només s’han anellat 14 exemplars en aquest 25 anys de feina feta a l’illa de l’Aire estudiant la migració dels ocells.

A l’esquerra veim un detall del sibil·lí i a la dreta la bosqueta pàl·lida anellada l’11 de maig de 2017. Fotos de Santi Catchot

També us volem recordar que periòdicament anam afegint fotos a les galeries, tant a la de anelladors i col·laboradors:

https://illadelaire.wordpress.com/galeria-danelladors-i-col%C2%B7laboradors/

com a les d’ocells anellats

https://illadelaire.wordpress.com/ocells-anellats-2014/

aixi com també a la de les típiques postes de sol, les darreres col·laboració arribada recentment de la campanya de l’any 2015

https://illadelaire.wordpress.com/album-fotografic/postes-de-sol-a-lilla-de-laire/

Esperem que us agradin!

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Noves espècies, i una nova raresa!

Aquests darrers dies s’està veient un pas interessant de migrants per l’Aire. A més de les 146 captures del dia 8 (76 Phylloscopus trochilus, 17 Ficedula hypoleuca, 14 Muscicapa striata i 12 Phoenicurus phoenicurus, com  a espècies més anellades), destaca la captura de la segona raresa balear de la campanya. Es tracta d’un capsigrany roig (Lanius collurio) anellat de forma irregular i escassa els últims anys.

IMG-20170508-WA0003

Avui, dia 9 de maig, s’ha capturat el primer exemplar de boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), i com a final de festes ha caigut a les nostres xarxes un exemplar de soter (Hieraaetus pennatus), el segon en tota la història de la campanya. Aquest any hem observat, gairebé diàriament, algun exemplar de soter volant de Menorca a l’illa de l’Aire, suposam que per alimentar-se de sargantanes (l’hem observat fent picats al terra emportant-se’n alguna) o fins i tot de polls de gavina. Al final ha caigut a la trampa!

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Breu resum de la campanya

Ja hem entrat de ple al mes de maig, i cada vegada és més aprop el final de la campanya d’enguany. Així, a només deu dies de tancar l’estació, volem presentar un breu resum del més destacat fins a dia d’avui, des del 19 de març, dia en que vàrem obrir les xarxes per primera vegada en aquesta campanya, fins a dia d’avui, en aquest treball d’estudi de la migració prenupcial dels ocells transaharians, anomenat projecte PICCOLE ISOLE.

Fins dia 5 de maig s’han fet 3.258 primeres captures (anellaments + recuperacions) de 54 espècies diferents. El principi de campanya ha estat molt fort en espècies presaharianes (les que migren més prest), i s’han anellat, especialment les més abundants  (rupit, Erithacus rubecula, busqueret de capell, Sylvia atricapilla, ull de bou comú, Phylloscopus collybita i tord blanc, Turdus philomelos) per damunt de la mitjana de l’històric del projecte, es pot veure una comparativa dels darrers cins anys en la taula que presentem en aquest post on queda clarament reflectit aquest fet. Una espécie destacada és, també, el puput (Upupa epops) essent aquest any el de més captures de tot el projecte.

Dels nidificants a l’Aire, bàsicament el passerell (Carduelis cannabina), s’ha capturat molt per damunt dels números d’altres anys, afavorit per la cria molt primerenca d’aquest any (el dia 5 d’abril s’anellava el primer poll). També el busqueret capnegre (Sylvia melanocephala) manté els números d’altres anys (calculam unes 8-10 parelles nidificants a l’illot).

De les espècies transaharianes, el vertader objectiu d’aquest projecte, encara és prest per treure conclusions, queden 10 dies de feina i pot passar qualsevol cosa. De moment es veu que les espècies més abundants, les que serveixen per comparar els resultats d’un any a un altre, estan sent anellades de forma regular al llarg de la campanya, i veiem que els nombres estan molt en la mitjana de captures dels darrers anys. Citar que les bosquetes, tant la comuna com la icetrina, han començat a veure’s a partir de l’1 de maig, i ja de forma més regualar a partir del 5. En la segünet taula es poden veure els resultats globals de la campanya d’enguany (del 19 de març a dia 5 de maig) i els totals comparats pel període 1 d’abril-5 de maig.

5maig

També citar que s’han capturat dos ocells amb anella estrangera, una tórtora (Streptopelia turatur) amb anella Txeca, i una coa-rotja reial (Phoenicurus phoenicurus) amb anella francesa. Només una raresa, balear, fins ara: un exemplar de busqueret emmascarat (Sylvia hortensis) https://illadelaire.wordpress.com/2017/04/19/segona-recuperacio-estrangera/.

I poca cosa més de moment, han acabat el seu torn l’equip format per Raül Escandell, Rivard Poch, Samarta Saiz i Santi Oliver i ha entrat de nou en Santi Catchot que compartirà aquesta setmana amb, un ja veterà participant, Luís Betanzos, del grup Aranzadi del País Basc.

IMG-20170507-WA0004

Luís Betanzos, al mig, sortint del port de Maó dirigint-se a l’illa de l’Aire, acompanyat per Javier Armisén i Josepa Rubio, dos col·laboradors del projecte. Foto Javier Armisén

I ja per acabar unes fotos d’algunes de les espècies capturades durant aquesta darrera péntada.

Dalt esquerra busqueret d’abatzer, dreta menjamosques negre i capsigrany. Baix esquerra una tórtora i a la dreta una titeta d’estiu.
Categories: Novetats | Deixa un comentari

Abellerols a l’Aire

Segueix la campanya i, després del dia 1 de maig que es va veure molt de pas de migrants, ha tornat la calma a l’illa. Les captures aquests dies han estat escasses no passant de les 40 depres del primer de maig. Tot i açò, no deixen de passar ocells preciosos durant aquests dies, com és el cas d’aquesta bellessa, un abellerol (Merops apiaster).

IMG_20170505_073248 (1)

El primer exemplar d’abellerol anellat enguany. Foto Raül Escandell

Tampoc hi ha noves espècies anellades des de la darrera informació facilitada mitjançant aquest bloc, el nombre total de primeres captures és de 3240 de 54 espècies diferents. Demà informarem del total fins el 5 de maig i presentarem la taula comparada amb els darrers cinc any a la mateixa data.

 

A continuació una imatge de l’equip d’anelladors i col·laboradors que han estat a l’illa aquesta setmana.

IMG_20170504_180146

Ricard, Raül, Santi i Samarta, d’esquerra a dreta. Foto Raül Escandell
Categories: Novetats | Deixa un comentari

Arriba el maig…., i els ocells també!

Acumulació de feina i petits problemes tècnics per redactar i penjar la nota des de l’illa de l’Aire ens han impedit poder informar de les novetats, que en són moltes, dels darrers dies.

En primer lloc comentar la sortida de l’illa de l’equip “anglès” reforçats per n’Òscar García aquest passat cap de setmana i l’entrada del nou equip de guàrdia, format per Raül Escandell, Ricard Poch, de Girona, Samarta Sàiz, d’Alacant i Santi Oliver, col·laborador local de la SOM. Els resultats d’aquesta darrera pèntada han estat fluixets, tot i la diversitat d’espècies capturades. Semblava que els ocells havien desaparegut dels nostres cels! Però arriba el maig i, de repent, les xarxes plenes una altra vegada. El total d’anellaments d’aquest dia va ser al final de 320 primeres captures i 68 controls de 26 espècies diferents (24 anellades i 2 controlades). Dels darrers cinc dies del mes passat destacar la primera captura de vinjolita de vorera (Riparia riparia). CVom sempre, us deixem la llista actualitazada de captures a dia 30 d’abril, comparada amb la dels darrers cins anys a la mateixa data. Per nombre total de captures continua essent un bon any, gairebé els mateixos anellaments que el millor dels darrers cinc anys, essent, com hem vingut comenatnts als diferents posts que hem publicat, per l’alt nombre de migrants presaharians que han passat per l’illa aquest any. Pel que fa a les espècies transaharianes, es pot veure que estan dins la mitjana de captures de la campanya. Una altra de les espècies que s’està anellant de manera molt més abundant que els altres anys és el passerell (Carduelis cannabina), sedentari i nidificant a l’Aire.

30abril

Pel que fa als primers dies de maig, simplement comentar la gran quantitat de captures del dia primer de mes, com het dit abans, i els primers anellaments per la campanya d’enguany de dues bosquetes, el dia 2 de maig, una bosqueta comuna (Hippolais polyglotta) i una d’icetrina (Hippoalis icterina).

HIPICT-HIPPOL_Aire17_1

A l’esquerra la bosqueta comuna, més petita i sense “panell” groc a l’ala, a la dreta la bosqueta icterina, més gran i amb un panell brillant i grogós a les vores de les plomes terciàries i secundàries més internes.
Categories: Novetats | Deixa un comentari

Bloc a WordPress.com.