Primer dia de campanya d’hivern.

Avui dia 14 de gener de 2019 comença la primera campanya d’hivern a l’illa de l’Aire, és un dia històric. Durant la jornada d’ahir, en Santi i en Pau,

img-20190113-wa0003

amb unes bones ones, van passar a l’illa amb la zodiac de l’empresa Boga-boga http://www.bogabogamenorca.com que com en la passada primavera ens estan ajudant en tot el referent al transport a l’illa.

img-20190113-wa0004

La primera jornada ha estat ben interessant amb 56 captures (37 anellaments i 19 recuperacions), la majoria d’aquestes darreres són ocells anellats durant una jornada d’anellament feta a l’illa el passat desembre. Així i tot, el nombre d’espècies capturades es pot considerar interessant. S’haurà de veure si tots aquests ocells romanen a l’illa de l’Aire, estan de pas o simplement visiten l’illot des de Menorca. esperem poder treure conclusions en acabar els 35 dies de feina que farem aquí.

Aquí teniu la llista  de les captures d’avui, el primer dia:

Erithacus rubecula: 8 anellaments i 11 recuperacions.
Upupa epops: 3 anellaments.
Turdus merula: 1 anellament i 1 recuperació.
Turdus philomelos: 4 anellaments i 1 recuperació.
Linaria cannabina: 6 anellaments i 1 recuperació.
Fringilla coelebs: 2 anellaments.
Sylvia melanocephala: 3 anellaments i 4 recuperacions.
Chloris chloris: 1 anellament.
Saxicola rubicola: 1 anellament.
Sylvia atricapilla: 3 anellaments.
Anthus pratensis:  2 anellaments i 1 recuperació.
Carduelis carduelis: 2 anellaments.
Prunella modularis: 1 anellament.
Total: 37 anellaments i 19 recuperacions.
Seguirem informant!
Anuncis
Categories: Novetats | Deixa un comentari

Reprenem la marxa!

Bon any a tots i totes,

Aquest any començam molt prest a activar el bloc de l’illa de l’Aire. Açò es deu a la posada en marxa d’una campanya pilot per anellar durant 35 dies d’hivern a l’illa, en col·laboració amb l’ICO (Institut Català d’Ornitologia).  També us volem deixar un enllaç a la nostra WEB per si voleu consultar la memòria de resultats d’aquesta primavera passada: http://www.menorcasom.org/memoria-de-la-migracio-prenupcial-illa-de-laire-2018/

Els torns d’estada seran d’una setmana, de diumenge a diumenge, i de moment ja hem cobert els 35 dies amb anellador i ajudant. Si algú s’anima, encara podríem fer algun lloc!

I per acabar, aquí teniu un petit resum del que vol ser la campanya, anirem informant!

Campanya pilot d’estudi de l’inici dels moviments migratoris prenupcials en espècies cinegètiques

Introducció

De cara a garantir la completa protecció de les espècies d’interès cinegètic, la normativa Europea prohibeix la pràctica de la caça durant la migració prenupcial i el període reproductor (European Commission 2008). A efectes pràctics això vol dir, essencialment, que les espècies d’ocells cinegètiques es poden caçar des del moment en què finalitza el període reproductor fins a l’inici de la migració prenupcial (també anomenada migració de primavera).

Com els períodes de cria i migració varien en funció de la localització geogràfica, cada país ha de definir els seus propis períodes hàbils de caça. És per això que cada certs anys la Comissió Europea actualitza el document clau on es determinen els períodes de cria i migració  prenupcial de cada espècie cinegètica i país de la Unió Europea (“Conceptes Clau de l’Article Article 7(4) de la Directiva 79/409/EEC”).

En aquests moments s’està fent la darrera actualització d’aquest document de referència i, fins i tot, s’ha preparat una breu guia que indica com es poden aprofitar fonts d’informació fenològica com ara les derivades de la ciència ciutadana (Gargallo & Baillie 2018).

El problema és que la capacitat per determinar l’inici de la migració prenupcial utilitzant dades fenològiques varia d’una espècie a una altra i d’un país a un altre en funció de la variació estacional en la presència d’ocells no migratoris. Al sud d’Europa, això comporta que sovint no sigui possible determinar l’inici de la migració prenupcial d’aquelles espècies que tenen poblacions hivernants molt voluminoses (ja que l’abundància d’ocells hivernants no permet visualitzar bé quan passen o se’n van els primers ocells migratoris).

Una manera de solucionar aquest problema és estudiar la fenologia de pas d’aquestes espècies en zones concretes d’aquests països on no hi ha poblacions hivernants o aquestes són molt minses i on, per tant, el pas dels ocells migradors seria fàcilment detectable.

L’illa de l’Aire és un indret ideal per fer un estudi d’aquest tipus ja que per la seva mida, hàbitat i situació no compta amb poblacions d’ocells hivernants o aquestes són molt minses. D’aquí que es proposi fer aquest estudi pilot en aquesta illa.

Metodologia

L’estudi tindrà una durada de 35 dies (del 14 de gener al 17 de febrer de 2019). Aquest és el període on es creu que algunes espècies cinegètiques més importants, com ara diferents espècies de tords, inicien el seu pas migratori.

Durant aquest període, es farà una campanya d’anellament contínua utilitzant el mateix protocol de treball i la mateixa disposició i número de xarxes que durant la campanya del Piccole Isole (Gargallo et al. 2011).

Cada dia també es farà una llista completa de les observacions realitzades a l’illa, indicant espècie i nombre d’individus detectats. A més cada dia es farà un cens estàndard d’una hora de durada (de 9 a 10) prospectant tota la zona que va del port al far.

Les dades de la campanya d’anellament i dels censos s’utilitzaran per analitzar els patrons fenològics de les espècies objecte.

Referències

European Commission, 2008. Guidance document on hunting under Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds “The Birds Directive”. European Commission, Brussels. (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds

/hunting/docs/hunting_guide_en.pdf)

 

Gargallo, G. & Baillie, S. 2018. Guidelines on how to use the existing information in EuroBirdPortal and the regional/national online bird portals to help determine the start of the spring migration period for all huntable species in the European Union. European Commission, Brussels. (http://www.eurobirdportal.org/hunting-seasons)

 

Gargallo, G., Barriocanal, C., Castany, J., Clarabuch, O., Escandell, R., López-Iborra, G., Rguibi-Idrissi, H., Robson, D., Suárez, M. 2011. Spring migration in the western Mediterranean and NW Africa: the results of 16 years of the Piccole Isole project. Monografies del Museu de Ciències Naturals, vol. VI. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Barcelona.

Categories: Novetats | Deixa un comentari

NOTA FINAL

Un any més, i ja en són 26 (1993-2018), acaba la campanya d’anellament a l’illa de l’Aire. Enguany, organitzat novament per la SOM (Societat Ornitològica de Menorca) han participat més d’una vintena d’anelladors i col·laboradors vinguts de tot Europa. Concretament, hem tingut membres de la RSPB/BTO Royal Society for the Protections of Birds i British Trust for Ornithology (Anglaterra), ICO Institut Català d’Ornitologia (Catalunya), Aranzadi  Aranzadi zientzia elkartea (País Basc) i SOM Societat Ornitològica de Menorca (Menorca). Com sempre, hem seguit la metodologia de feina establerta en el marc del projecte internacional Piccole Isole.

L’objectiu principal de la campanya és continuar amb la recerca de dades que ens permetin conèixer millor la migració d’ocells, especialment de les espècies transaharianes. La importància dels petits illots i la situació geogràfica de l’illa de l’Aire converteixen aquesta illa en un espai únic per entendre millor aquest fenomen. Disposar de dades comparables de fa tants anys amb més de 85.000 ocells estudiats de 116 espècies diferents s’està demostrant en els darrers anys com una eina fonamental  també en  l’estudi del canvi climàtic. La campanya és també un autèntic viver de nous anelladors que aprofiten la seva participació per ampliar els seus coneixements en aquest món i a la vegada ajudar en les tasques de cada dia. Cada equip sol estar format per un anellador expert i tres més en formació.

Enguany hem estudiat un total de 3.391 ocells de 61 espècies diferents i realitzat 1.240 controls d’ocells ja anellats durant la mateixa campanya. Hi ha 4 recuperacions d’ocells amb anella estrangera, concretament un busqueret mosquiter Sylvia borin amb anella italiana, 2 ull de bou de passa Phylloscopus trochilus, un amb anella alemanya i l’altre de la República Txeca i una coa-roja Phoenicurus phoenicurus amb anella de Finlàndia. Hi ha 73 controls d’ocells anellats en anteriors campanyes, per tant el total de primeres captures aquest 2018 és de 3.468.

Si ens atenem a les dades d’estudi estandarditzat, des de l’1 d’abril fins al 15 de maig (a partir d’ara totes les dades exposades seran d’aquest període), ens quedem en un període de 24 anys. Durant aquests 45 dies s’han fet 2.899 primeres captures (2.847 anellaments i 52 recuperacions). No és un nombre “dolent” encara que ha estat una campanya, tant a l’Aire com en altres indrets propers  (dades d’ornitho.cat de Catalunya) que podríem qualificar atípica en el sentit que s’ha retardat molt l’entrada de les espècies transaharianes, encara que finalment moltes han arribat als seus nombres habituals.

Pel que fa a la comparació de les captures i la mitjana d’aquests 24 anys, tot i que trobareu gràfiques adjuntes que ho representen i a la memòria final aquesta i altres informacions seran ampliades, aquí us avançam una taula amb les dades d’aquest any, la mitjana pel període 1995-2018 i la tendència registrada per enguany (en positiu verd i vermell en negatiu). Co veureu només surten les captures d’enguany, a la memòria final presentarem la llista total de captures des de 1993.

Totals-2018-final3-001

El nombre total de primeres captures és lleugerament inferior a la mitjana, però quan analitzam les dades veim que les espècies que aquest any han patit una baixada més gran han estat els migrants presaharians, que o bé van passar abans de començar la campanya o han passat en menor nombre aquest any. Per les dates en què treballem a l’illa no ens és fàcil respondre aquesta qüestió.

Com cada any, l’espècie més anellada ha estat l’ull de bou de passa Phylloscopus trochilus amb 1.388 ocells anellats entre l’1 d’abril al 15 de maig. El dia de més captures va ser el 3 de maig amb 509 anellaments, seguit del 18 d’abril amb 331, el 10 de maig amb 247 i el 19 d’abril amb 246. La mitjana total de primeres captures del període de referència és de 64,4 ocells diaris.

Totes aquestes dades estan sent tractades en aquest moment i es presentaran en forma de memòria final, tant del que ha passat aquest primavera com fent comparatives amb les campanyes dels darrers 24 anys.

Destacables són, també, les captures d’algunes espècies considerades “rares” pel comitè de rareses de Balears. Aquestes espècies són: un exemplar de busqueret emmascarat Sylvia hortensis, un altre de capsigrany roig Lanius collurio, una bosqueta pàl·lida Iduna opaca, un cucui reial Clamator glandarius, totes considerades rareses a les illes Balears. Aquest any les úniques rareses a nivell estatal capturades han estat un busqueret sard Sylvia sarda i un busqueret xerraire Sylvia curruca. Per arribar, però, a les 61 espècies anellades n’hi ha moltes altres ben interessants, com podrien ser per exemple en total 15 bosqueta icterina Hippolais icterina, 22 ull de bou siulador Phylloscopus sibilatrix, 2 oriols Oriolus oriolus o 6 enganapastors Caprimulgus europaeus.

Hem aprofitat la nostra estada també al llarg d’aquests quasi dos mesos per realitzar un llistat d’observacions d’altres espècies migradores que passen per l’illa. Especial atenció a la migració del soter Hieraaetus pennatus que sembla anar a més cada any (aquest any fins i tot hem capturat 2 exemplars a les xarxes encara que un per desgràcia es va trobar mort un mes després a prop de Mallorca). La migració d’aquests ocells damunt el mar és realment excepcional a Europa i amb aquests nombres mereixerà, sens dubte, un seguiment més intens en properes campanyes.

Es realitza també un seguiment i anellament de les poques, però interessants, espècies d’ocells residents a l’illa de passeriformes i falconiformes.

També hem col·laborat en diversos estudis que realitzen el seguiment de les 6 espècies d’aus marines que habiten l’illa aprofitant moments de baixa activitat a l’estació d’anellament;

  • Larus michaelis: Cens exhaustiu de tots els nius de l’illa i productivitat. Anellamet d’alguns polls. Lectura d’anelles de color.
  • Ichthyaetus audouinii: Cens de la colònia, lectures d’anelles de color. Documentació de mort per arts de pesca.
  • Phalacrocorax Aristotelis: Cens i seguiment de la colònia. Anellament d’una trentena d’individus. Lectures d’anelles de color.
  • Calonectris diomedea: Inicis del seguiment de la reproducció i marcatges de nius.
  • Hydrobates pelagicus: Anellament i troballa de nous indrets on es reprodueix a l’illa.
  • Puffinus mauretanicus: Anellament i troballa de nous indrets on es reprodueix a l’illa.

En definitiva, un any més, una campanya ben profitosa. Moltes gràcies a totes les entitats col·laboradores: Ajuntament de Sant Lluis, SOM, OBSAM, IME, Autoritat Portuària, Agència Reserva de Biosfera. Empreses: Oli Berança (Bovera), Xivito Mo, S’hort ecològic, Boga Boga, totes elles de Maó. Propietat de l’illa i sobretot els participants i col·laboradors a terra i els barquers. En total més de 30 voluntaris implicats en aquests quasi dos mesos de la Campanya Illa de l’Aire 2018.

 

Santi Catchot

Coordinador de la Campanya 2018

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Agraïments!

Després de 55 dies continuats de campanya d’estudi de la migració prenupcial a l’illa de l’Aire ens hem pres uns dies, ben guanyats, de relax. Avui tornam per fer una sèrie d’apunts importants, absolutament necessaris amb molt d’agraïment a totes les persones, entitats científiques, empreses privades, ajuntaments, gràcies als quals s’ha pogut fer aquesta 25a campanya a l’Aire.

En uns dies aportarem ja les primeres dades definitives de la campanya i començarem a preparar la memòria d’aquesta primavera 2018.

I ara passam als agraïments.

ANELLADORS I COL·LABORADORS

Sense els quals no seria possible ni aquesta ni cap altra feina de camp, pensam que a més, feta amb molt rigor i seriositat (encara que a les hores lliures hi havia temps per riures també!):

Raül Escandell (SOM), Òscar García (SOM), Marc Illa (ICO), Richard Barnes (BTO), Dave Aitken (RSPB), Luís Betanzos (Aranzadi), Jaume Duaigües (ICO), Rafel Triay (SOM), Aïda Sabaté (ICO), Sergi Catchot (Menorca), Ioar de Guzman (Aranzadi), Rowan Hardman (Aranzadi), Lídia López (ICO), Iñaki Aiartza (Aranzadi), Bet Mejan (ICO), Neus Mulet (GOB Mallorca).

Nara Triay (SOM), Vinca Escandell (SOM), Sebas Julià (ICO), Marisa Álvarez (SOM), Joan Florit (SOM), Alicia Pioli (Menorca) i Lidia Villalonga (Menorca).

 

FINANÇAMENT

Hem de dir que aquest any sí que s’han aconseguit algunes col·laboracions econòmiques que ens serveixen per alleugerir la càrrega econòmica a la coordinació i permet assegurar la presència d’un anellador expert al llarg de tota la campanya. En aquest sentit agrair el finançament de l’OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca) http://www.obsam.cat/ i també l’ajuda de l’ajuntament de Sant Lluís, http://www.ajsantlluis.org/ també donada l’any passat.

 

ALTRES PERSONES COL·LABORADORES

Hem d’agrair tant la disponibilitat que han tingut algunes de les persones citades per fer viatges de personal i queviures a l’illa, com per coordinar les compres i que no faltés res a l’illa des de Menorca o per recollir o dur col·laboradors a l’aeroport… Tota ajuda és poca, i sempre molt agraïts a tots!

Rafel Pons, Antoni Barber, Sergi Iglesias, Josepa Rubio, Monica Orfila i Juan José Carreras.

 

EMPRESES  I ENTITATS COL·LABORADORES

Sens dubte, el transport a l’illa és una de les dificultats més grans a l’hora d’organitzar aquesta campanya, per tant, un agraïment molt gran a l’empresa BOGA BOGA https://bogabogamenorca.com/ del port de Maó per tots els seus viatges fets durant aquesta campanya.IMG-20180501-WA0005

L’embarcació de Bogaboga apunt per fer un viatge cap a l’illa!

També és molt d’agrair, un any més, poder gaudir de l’excel·lència d’un oli ecològic excepcional enviat expressament per a la campanya des de Bovera (Lleida) OLI BERANÇA http://www.beranca.com/

Oli berança

I com no, també com cada any, altres subministraments fets per EL CHIVITO RESTAURANT https://g.co/kgs/pwi3XK  i S’HORT ECOLÒGIC https://www.facebook.com/Short-Ecol%C3%B2gic-120025751493380/. També a l’IME (Institut Menorquí d’Estudis) http://www.ime.cat/ i a tot el seu personal per les gestions i ajuda prestada quan ha estat necessària.

Santi Catchot, coordinador (i anellador) de la campanya 2018

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Males notícies des de l’Aire!

Ahir dia 18 de maig, fent recompte de parelles nidificants de gavina corsa (Larus audouinii) vàrem trobar quatre exemplars adults morts dins la colònia. És bastant normal una petita mortalitat adulta en aquesta i altres espècies de longevitat llarga. El que no es gens normal i s’hauria d’eradicar JA és que les morts es produeixin per estris de pesca (hams, fil de pescar,..) abandonats a les roques o per la pesca irresponsable d’algun aficionat. Desgraciadament dos exemplar vàrem morir junts, possiblement una parella amb posta d’ous ja feta, enganxats amb aquests hams i fils. Entre tots, i les administracions més, hauríem de conscienciar a tota la gent que pesca, i també mantenir neta tota la vorera de la mar (i la resta del món també!).

Per animar un poc a tots els lectors d’aquest bloc us deixem unes fotos del principal habitant de l’illa ( amb permís de les sargantanes), amb uns tons vermells que enlluernen la vista. Demà acaba la campanya, ja informarem amb detall dels resultats finals.

Categories: Novetats | Deixa un comentari

S’acaba la campanya “oficial”

Tot i que les dates “oficials” d’aquesta campanya són de l’1 d’abril al 15 de maig, aquest anys, com ja hem comentat alguna vegada es va començar el 27 de març i s’acabarà el 20 de maig fent, d’aquesta manera, dues pentades més. La primera, de finals de març, serveix bàsicament per agafar els darrers migrants presaharians, veureu a la taula a continuació com la principal diferència que hi ha a les columnes dels totals 2018 i l’altra que només mostra els resultats des de l’1 d’abril està en la captura dels principals ocells migradors presaharians: rupit (Erithacus rubecula), ull de bou comú (Phylloscopus collybita), tord blanc (Turdus philomelos), busqueret de capell (Sylvia atricapilla) i els residents, principalment el passerell (Carduelis cannabina). Per altra banda, la pentada extra que farem a partir del 16 de maig ens servirà, aquest any més que mai per la migració excessivament tardana que esteim notant, per anellar els migrants més tardorencs, com podrien ser les bosquetes icterines (Hippolais icterina), de les que només n’hem anellat quatre fins ara tenint una mitjana superior als 20 exemplars anellats per any, les boscarles de canyís (Acrocephalus scirpaceus) i molt probablement els menjamosques grisos (Muscicapa striata), que tot i que s’estan anellant de forma abundant aquest any, es pot veure encara més afavorit per l’allargament d’aquests cinc dies de campanya. Tot i què, com indica la taula, les captures d’aquest any estan lleugerament per davall de la mitjana 1995-2017, açò és deu bàsicament com indicàvem, a la baixada de les captures de les espècies presahararianes. De les migradores de llarga distància només detectam números clarament inferiors en dues espècies, el rossinyol (Luscinia megarhynchos), espècie amb tendència negativa al llarg dels darrers anys, i el busqueret d’abatzer (Sylvia communis).

Bé, sense més històries us deixam la taula definitiva d’aquest any, amb la mitjana històrica de captures  del període 1995-2017 per les dates 1 d’abril-15 de maig, i a la darrera columna els resultats globals des del 27 de març fins avui, 15 de maig.

Seguirem informant d’aquest interessant final de campanya!

Comparativa2018_15-maig-(4)-001

Comparativa2018_15-maig-(4)-002

Comparativa2018_15-maig-(4)-003

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Moooltes novetats!

Des de l’entrada al mes de maig, la campanya ha canviat radicalmet, comparada a gairebé tot el mes d’abril. Si començàvem els primers dies de maig amb rècord de captures en un dia i augment generelitzat en gairebé totes les espècies, aquests darrers cinc dies no s’han quedat enrera. S’han capturat espècies noves, bosqueta comuna (Hippolais polyglotta), abellarol (Merops apiaster), busqueret emmascarat (Sylvia hortensis), aquest darrer considerat raesa a nivell balear, i la boscarla dels joncs (Acrocephalus schonoebaenus).

 

 

Busqueret emmascarat i abellarol, dues de les darreres espècies anellades aquest any.

 

S’han recuperat tres ocells amb anella estrangera, un ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus) de Helgoland, Alemanya, un busqueret mosquiter (Sylvia borin) d’Itàlia i avui, 11 de maig una coa-roja reial (Phoenicurus phoenicurus) de Finlàndia.

 

 

 

La mitjana de captures d’aquest mes de maig ronden els 150 exemplars anellats per dia! i avui 11 de maig hem superat la xifra 3.000 des de l’inici el 27 de març. Tot plegat un final de campanya espectacular, ple de feina i molt gratificant pels anelladors i col·laboradors que són a l’illa en aquests moments, i també per tots els que han passat o encara han de venir. Aprofitam per dir que en aquests moments es troben a l’illa en Santi Catchot, com a anellador principal, amb Lídia López de l’ICO (repetidora!), en Sebas Julià, també de l’ICO i en Luís Betanzos, de Muxica, anellador expert d’Aranzadi. Han sortit de l’illa en Marc Illa, anellador expert de l’ICO, en Richard Barnesm de la RSPB anglesa, col·laborador habitual als darrers anys, na Bet Mejan de l’ICO i na Neus Mulet del GOB Mallorca, i el cap de setmana han tingut el reforç d’en Rafel Triay i na Nara Triay d’aquí, de la SOM. Com sempre moltes gràcies a tots i totes.

 

 

 

Dalt a l’esquerra na Bet, na Nara, na Neus, en Richard i en Marc, en Rafel feia la foto. Baix na Lídia, en Luis i en Sebas, acompanyats per en Raül. A la foto de la dreta en Santi en plena feina!

 

I ja per acabar, segur que queden moltes coses a comentar que anirem fent en els propers dies, la taula amb els resultats comparats a 10 de maig des del 1995 fins a dia d’avui, els resultats totals d’enguany des del 27 de març i per poder veure si anem damunt la mitjana històrica o no, a la darrera columna veureu quines són les captures mitges històriques pel període 1 d’abril-15 de maig des del 1995.

Comparativa2018_10-maig-(1)-001Comparativa2018_10-maig-(1)-002Comparativa2018_10-maig-(1)-003

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Primer captura de bosqueta comuna

Quan ja pensàvem que enguany no la veuriem ha acabat arribant. Tard però ha vingut. La bosqueta comuna (Hippolais polyglotta) migrant escàs però regular al llarg de tots aquests anys, normalment es veu a partir de la tercera setmana d’abril, enguany hem hagut d’esperar al 7 de maig per veure, i anellar, la primera.

IMG_20180507_111440

Bosqueta comuna anellada a l’Aire el 7 de maig. Foto Raül Escandell.

Categories: Novetats | Deixa un comentari

CAPTURES FINS EL 5 DE MAIG

Avui presentam els resultats comparats amb els darrers cinc anys pel període 1 d’abril 5 de maig, amb els mateixos dies i esforç de feina. Veureu que, tot i les abundants captures d’aquesta darrera pentada (1-5 de maig), moltes espècies romanen encara per davall de les captures “normals” de la resta d’anys, tant pel que fa a les espècies transaharianes com les migradores de curta distància. Només lesw captures abundants de l’ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus) han fet que els números totals de captures s’apropin més a la mitjana total del projecte.

També s’han capturat cinc noves espècies aquests darrers dies: bosqueta icterina (Hippolais icterina), busqueret mosquiter (Sylvia borin), capsigrany roig (Lanius collurio), aquest raresa balear, boscarla de canyís (Acrocephalus scirpaceus) i la darrera ha estat el busqueret xerraire (Sylvia curruca), raresa a nivell estatal.

SYLCUR_Aire18_Marc Illa

Segona raresa estatal d’enguany, busqueret xerraire (Sylvia curruca). Foto Marc Illa.

 

Des de l’inici de la campanya, el 27 de març, s’han anellat ja 2.351 ocells de 53 espècies, estant gairebé totes les més comuns per davall dels percentatges habituals en aquestes dates. Veurem que passa aquesta darrera quinzena de feina a l’illa. Haurem d’estar atents al bloc per veure les novetats. A continuació veim una taula amb la llista de captures dels darrers sis anys comparada per les mateixes dates (1 d’abril-5 de maig). esperem sigui del vostre interès!

Comparativa-total_18_05MAIGl-001

Comparativa-total_18_05MAIGl-002

Comparativa-total_18_05MAIGl-003

 

Categories: Novetats | Deixa un comentari

Pluja de Phylloscopus trochilus!

Aquest any està essent un any irregular en quant a captures diàries a l’illa de l’Aire. Sabem que, veient resultats d’altres campanyes, hi ha espècies que estan bastant per davall dels números habituals i que, a més, la migració va un poc retardada. Idò, aquest passat dia tres de maig hem tingut l’exemple clar d’aquestes dues dades que us comentaven, fent rècord de captures per enguany en un sol dia (és la tercera jornada amb més captures en tota la història del projecte) després de batre diversos rècords de poques captures aquest mateix any. Han estat principalment tres espècies les capturades massivament, encara que entre aquestes sobresurt molt una, com sempre, l’ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus) amb 396 anellaments. Com dèiem també s’han assolit nombres considerables de coa-roja reial (Phoenicurus phoenicurus) 52 ex. i de menjamosques negre (Ficedula hypoleuca) amb 31 ex. anellats.

 

En total van ser 507 primeres captures de 18 espècies diferents. Amb el que duim de maig, des de la darrera actualització del bloc, s’han anellat 4 espècies noves més: bosqueta icterina (Hippolais icterina), busqueret mosquiter (Sylvia borin), boscarla de canyís (Acrocephalus scirpaceus), totes elles més tard del normal, i el capsigrany roig (Lanius collurio), raresa local a les illes Balears.

Lancol_Aire18 (2)

Exemplar femella de capsigrany roig anellat el dia 2 de maig . Foto Marc Illa

Com ja hem pogut comprovar en moltes ocasions, la inestabilitat meteorològica, especielment amb fortes ventades del nord, són propícies per a la captura d’ocells migrants com s’ha pogut veure aquest dia, una vegada més, a l’illa de l’Aire. Amb una ventada que ningú s’imagina que es puguin tenir xarxes obertes es produeix el dia de més captures de la campanya i un dels millors dies de tot el projecte. I encara queden uns dies de tramuntana!

Categories: Novetats | 1 comentari

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.